1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Karta Zielonej Transformacji – biznes dla klimatu. Nowe wyzwania

Karta Zielonej Transformacji – biznes dla klimatu. Nowe wyzwania

9 czerwca 2022 roku w Warszawie odbyło się spotkanie robocze sygnatariuszy Karty Zielonej Transformacji, projektu Fundacji Carbon Footprint. Karta Zielonej Transformacji to dokument, który wyznacza kierunki działań, jakie powinny podjąć przedsiębiorstwa i organizacje w celu ograniczania swojego wpływu na zmiany klimatu. Portal Świat OZE jest patronem medialnym projektu.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Wzmacniamy głos biznesu

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży budowlanej, OZE, elektromobliności, doradczo-konsultingowej i samorządu terytorialnego: Magdalena Szerenkowska z Somfy, Ewa Urbaniec z Columbus Elite, Agnieszka Rozwadowska z Columbus Energy, Miłosz Olesiński i Tatiana Suprun z Saule Technolgies, Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Paweł Brzeziński i Mateusz Boruta z ECR Polska, Michael Dembinski z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Grzegorz Szuplewski i Konrad Rytel z Miasta Piastów. Gościem wydarzenia była również Katarzyna Bednarowicz z Google Cloud Poland.

Celem spotkania była dyskusja o aktualnych kierunkach i potrzebach w zakresie działań prośrodowiskowych, wymiana doświadczeń w kontekście założeń karty, opracowanie strategii dalszych działań i wreszcie, certyfikowane warsztaty z obliczania śladu węglowego, przeprowadzone przez Fundację. Uczestnicy wzięli również udział w panelu dyskusyjnym “Zielona transformacja w praktyce”, przygotowanym przez Portal Świat OZE.

DSC 0538
Interesariusze Karty Zielonej Transformacji podczas spotkania w Warszawie

Działanie i edukacja

Osiągnięcie celu neutralności klimatycznej to wyzwanie, które wymaga zaangażowania każdego. A przedsiębiorcy, samorządowcy, innowatorzy mogą nadać zmianom szybszego tempa i poprowadzić w stronę zrównoważonego rozwoju. Biznes to sektor, który ma znaczący wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatu, ponieważ ma w swoim zasięgu niezwykłe narzędzie — technologię. Uczestnicy spotkania opowiedzieli zarówno o drobnych zmianach, które wprowadzają w swoich organizacjach, jak i większych projektach, w które angażują również swoich klientów, partnerów czy miasta. Zwrócili też uwagę na edukację.

To, co powinniśmy robić to przede wszystkim edukacja. W Saule tak postępujemy. W każdej naszej prezentacji, ofercie, spotkaniach z klientami zwracamy uwagę na element środowiskowy i jak to, co robimy przekłada się na redukcję CO2. Do tego zachęcamy wszystkich. Po to też jest Karta Zielonej Transformacji i opieka merytoryczna Fundacji Carbon Footprint, która ma narzędzia do mierzenia śladu węglowego powiedział Miłosz Olesiński z Saule Technologies.

Ślad węglowy – jak go mierzyć

Ważną częścią spotkania były certyfikowane warsztaty dotyczące śladu węglowego. Ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych wyrażona jako ekwiwalent dwutlenku węgla CO2e. Ślad węglowy jest przybliżonym wskaźnikiem zużycia energii i innych zasobów. Podczas obliczeń bierzemy pod uwagę trzy zakresy.

Zakres pierwszy obejmuje bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, np. wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej lub parowej czy transport materiałów, produktów, odpadów i pracowników pojazdami własnościowymi spółki. Zakres drugi obejmuje pośrednie emisje związana ze zużyciem zakupionej energii elektrycznej i cieplnej, która jest zużywana w sposób ciągły w procesach operacyjnych firmy lub też zużywana przez posiadane lub kontrolowane przez firmę urządzenia. Zakres trzeci – najcięższy do obliczenia, gdyż obejmuje emisji pochodzą ze źródeł nie będących własnością ani nie kontrolowanych przez firmę, np. dojazd pracowników do pracy czy zakupione surowce i usługi.

Członkowie fundacji opowiedzieli o sposobach na ograniczenie emisji i zaprezentowali autorski Kalkulator Śladu Węglowego (kalkulatorsladuweglowego.pl). Każdy z uczestników warsztatu otrzymał specjalny certyfikat.

Karta Zielonej Transformacji – co to takiego

Karta Zielonej Transformacji została ogłoszona podczas wydarzenia związanego z uruchomieniem fabryki perowskitów przez Saule Technologies. Firma Saule Technologies, Columbus Energy, Columbus Elite, Skanska, Somfy, Miasto Piastów, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz ECR Polska wspólnie zobowiązały się do podjęcia konkretnych działań w celu ograniczenia zmian klimatycznych.

Dokument opiera się na 10 kluczowych założeniach, m.in. ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, ograniczeniu śladu węglowego, jawnej strategii, odpowiedzialności i sprawiedliwości ekologicznej, których realizacja pozwoli na szybkie i skuteczne osiągniecie celu.

Sygnatariusze Karty Zielonej Transformacji chcą być liderem w redukcji emisji gazów cieplarnianych i sprostać wyzwaniom klimatycznym poprzez wykorzystanie energii z OZE (umowy PPA, PLA, perowskity), elektromobilność oraz offset rozwiązujący lokalne problemy ubóstwa energetycznego.

Aby ograniczyć negatywne skutki działalności człowieka, zmitygować zmiany klimatu, potrzeba zaangażowania absolutnie każdego uczestnika ekosystemu. Biznes jest znaczącym emitentem gazów cieplarnianych. Ideą Karty Zielonej Transformacji jest inspirowanie decydentów do zmian, wspieranie ich poprzez udostępnianie narzędzi oraz umożliwienie dzielenia się dobrymi praktykami. Dzięki takim deklaracjom jak Karta, możemy osiągnąć neutralność klimatyczną szybciej niż się spodziewamytwierdzi Agnieszka Rozwadowska, Prezeska Carbon Footprint Foundation.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.