Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Karta Zielonej Transformacji – wyzwanie rzucone zmianom klimatycznym

Karta Zielonej Transformacji – wyzwanie rzucone zmianom klimatycznym

21 maja 2021 roku na Placu Solnym we Wrocławiu, 11 podmiotów podpisało Kartę Zielonej Transformacji. To dokument zobowiązujący do podjęcia działań w celu ograniczenia zmian klimatycznych. Karta Zielonej Transformacji została opracowana przez Fundację Carbon Footprint, a portal Świat OZE jest jej partnerem medialnym.

Reklama

Pierwsi sygnatariusze 

Karta Zielonej Transformacji została ogłoszona podczas wydarzenia związanego z uruchomieniem Fabryki Perowskitów przez Saule Technologies. Firma Saule Technologies, Columbus Energy, Columbus Elite, Nexity, MVGM, Skanska, Somfy, Miasto Piastów, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz ECR Polska wspólnie zobowiązały się do podjęcia konkretnych działań w celu ograniczenia zmian klimatycznych. Sygnatariusze Karty Zielonej Transformacji chcą być liderem w redukcji emisji gazów cieplarnianych i sprostać wyzwaniom klimatycznym poprzez wykorzystanie energii z OZE (umowy PPA, PLA, perowskity), elektromobilność oraz offset rozwiązujący lokalne problemy ubóstwa energetycznego.

–   Wierzymy, że synchronizacja działań wielu różnych organizacji i biznesów może znacząco przyspieszyć transformację energetyczną w Polsce. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego projektu, jednocześnie zachęcamy wszystkich naszych partnerów do podpisania Karty Zielonej Transformacji oraz podjęcia konkretnych działań. Zmiany klimatu postępują, nie ma na co czekać, aby je ograniczyć, trzeba działać tu i teraz – mówi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

Czym jest karta?

Karta Zielonej Transformacji to dokument, który wyznacza kierunki działań, jakie powinny podjąć przedsiębiorstwa i organizacje, aby ograniczyć swój wpływ na zmiany klimatu. Dokument opiera się na 10 kluczowych założeniach, m.in. ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, ograniczeniu śladu węglowego, jawnej strategii, odpowiedzialności i sprawiedliwości ekologicznej, których realizacja pozwoli na szybkie i skuteczne osiągniecie celu. 

Karta Zielonej Transformacji to kickoff większego projektu Zielonej Transformacji z partnerami technologicznymi Columbus i Saule na pokładzie, wspieranego przez partnera medialnego Świat OZE i CFF odpowiadającą za merytorykę. Aby ograniczyć negatywne skutki działalności człowieka, zmitygować zmiany klimatu, potrzeba zaangażowania absolutnie każdego uczestnika ekosystemu. Biznes jest znaczącym emitentem gazów cieplarnianych. Ideą KZT jest inspirowanie decydentów do zmian, wspieranie ich poprzez udostępnianie narzędzi oraz umożliwianie dzielenia się dobrymi praktykami. Ekologia się opłaca – każdemu i wszystkim, a pozytywny impakt i inicjatywa każdego lidera w swojej branży jest i będzie katalizatorem zmian. Dzięki takim deklaracjom jak Karta Zielonej Transformacji możemy osiągnąć neutralność klimatyczną szybciej niż się spodziewamytwierdzi Agnieszka Rozwadowska, Prezeska Carbon Footprint Foundation.

Ambitne cele

Autorom Karty Zielonej Transformacji przyświecają cele, którym człowiek, biznes i instytucje muszą jak najszybciej stawić czoła. Są to przede wszystkim: sprawiedliwa transformacja energetyczna, przeciwdziałanie wykluczeniu ekologicznemu oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., ale także wypracowanie synergicznego dialogu pomiędzy biznesem, nauką i aktywizmem społecznym. W ramach Karty Zielonej Transformacji podjęty został również problem sprawiedliwości ekologicznej oraz ubóstwa energetycznego w Polsce, który może być rozwiązany z wykorzystaniem najnowszych, niskoemisyjnych technologii, takich jak na przykład słoneczne ogniwa perowskitowe, stworzone przez dr Olgę Malinkiewicz z Saule Technologies.

– Niepokój, związany z postępującymi w zatrważającym tempie zmianami klimatycznymi, był jednym z tych czynników, które najbardziej motywowały mnie do intensywnych prac badawczych nad perowskitami. Jestem dumna, że razem z Saule Technologies możemy stać na czele kluczowych inicjatyw, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., a być może jeszcze wcześniej. Kartę Zielonej Transformacji podpisaliśmy z pełną odpowiedzialnością i jednocześnie nadzieją, że za nami i 10 podmiotami, które już teraz potwierdziły swoje zaangażowanie, podążą kolejne firmy. Wierzę, że wspólnie mamy realną moc sprawczą i siłę, by zmienić ten świat na lepsze – mówi Olga Malinkiewicz, CTO Saule Technologies S.A.

Partnerem medialnym inicjatywy jest portal Świat OZE. Firmy i organizacje zainteresowane do dołączeniem do akcji i podpisaniem Karty Zielonej Transformacji prosimy o kontakt z redakcją – redakcja@swiatoze.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.