„Katowice zamykają obieg” – miasto podjęło współpracę z WWF Polska

W minionym tygodniu władze miasta Katowice podpisały z WWF Polska list intencyjny, na mocy którego zostanie opracowany plan gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pod hasłem gospodarki o obiegu zamkniętym kryje się racjonalne wykorzystanie zasobów i ograniczanie wpływu odpadów na środowisko. W obiegu powinno się zachować jak najwięcej materiału i produktów. Dodawanie do niego nowych ilości lub generowanie odpadów w tym przypadku ma być zminimalizowane.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dominujący dziś linearny model gospodarki przyzwyczaił nas do tego, że konsumując codziennie, nie myślimy o środowisku. Czas rozpocząć racjonalne korzystanie z zasobów. Dziś żyjemy na środowiskowy kredyt – należne nam zasoby środowiska w 2019 roku zużyliśmy już 15 maja – powiedział Mirosław Proppé, prezes zarządu WWF Polska.

Organizacja WWF Polska razem z Towarzystwem na rzecz Ziemi, Polskim Stowarzyszeniem Zero Waste, Instytutem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Fundacją Alter Eko oraz European Environmental Bureau zawiązały swoistą koalicję, która będzie wspierać polskie miasta w rozwijaniu GOZ. – Nasz projekt koncentruje się na miastach. Jak podaje Global Footprint Network do 2050 r., właśnie tam będzie mieszkało 70-80 proc. ludzi. Potrzebny nam odważny lider, gmina która pokaże, że realizacja ambitnych celów jest możliwa także w Polsce – wyjaśnia Proppé.

Katowice są pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się na taki model gospodarki. Współpraca z WWF przewiduje opracowanie długofalowej polityki oraz programów, w które włączą się wszelkiego rodzaju organizacje, instytucje i społeczne zrzeszenia nastawione na redukowanie ilości odpadów oraz recykling materiałów.

– Zdajemy sobie sprawę ze skutków zmian klimatu i wpływu, jaki człowiek ma na środowisko. Z jednej strony odpowiadamy na oczekiwania Unii Europejskiej, która dąży do poprawy efektywności i jakości selektywnej zbiórki odpadów. Z drugiej strony zastanawiamy się, jak zmniejszyć wytwarzanie odpadów (…) ambitne cele wymagają ambitnych działań i innowacyjnych strategii, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z WWF, żeby wypracować najlepszy model wdrożenia w Katowicach gospodarki o obiegu zamkniętym – wyjaśnia Mariusz Skiba,wiceprezydent odpowiedzialny za gospodarkę odpadami.

List podpisano przy udziale przedstawicieli dwóch miejskich spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dzięki któremu w przyszłości będą podejmowane testy wprowadzania zero- i niskoemisyjności w rozwiązaniach budowlanych.

Również Górnośląski Związek Metropolitalny chce współpracować z WWF Polska w celu wprowadzenia GOZ. – To się po prostu będzie opłacało – powiedziała Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu GZM. – Strategia GOZ to przejście z nieekonomicznego, konsumpcyjnego modelu opartego na schemacie – produkuj/zużyj/wyrzuć do modelu pętli, w którym odpad, jeśli już powstaniem staje się surowcem do powtórnego użycia. Katowice jako stolica Metropolii, jako lider zmian w tym zakresie, gospodarz Szczytu Klimatycznego jest i będzie – mam nadzieje – przykładem, który jako dobra praktyka będzie mógł być implementowany w pozostałych gminach zrzeszonych w GZM. Mocno kibicuje tej inicjatywie i wierzę, że podjęte działania będą dostatecznie odważne i kompleksowe.

źródło: samorzad.pap.pl