Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kazimierza Wielka będzie geotermalna

geotermia podhalańska

Kazimierza Wielka będzie geotermalna

Budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły czy hale sportowe, w Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie) będą ogrzewane z wykorzystaniem energii geotermalnej. Inwestycję w odnawialne źródła energii o wartości 12,5 mln zł dofinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

W ramach projektu zostaną wykonane nowe lub zmodernizowane już istniejące odwierty na terenie Kazimierzy Wielkiej. Dodatkowo wybudowana zostanie infrastruktura przeznaczona do dystrybucji ciepłej wody. Przebudowie ulegną dotychczas istniejące w budynkach kotłownie. Prace obejmą cztery budynki miejskie, na których powstaną instalacje fotowoltaiczne zasilające pompy. – Wytwarzanie ciepła w wielu z tych instytucji odbywało się za pomocą węgla. Cieszymy się, że w powiecie kazimierskim poprawi się powietrze, ale jest to ważne również z uwagi na przyszłość powiatu, która wiąże się z utworzeniem uzdrowiska – powiedziała podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu umowy na dofinansowanie wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik.

Warto wspomnieć, że 4 lata temu na terenie powiatu kazimierskiego wykonano 4 testowe odwierty. Po ich wywierceniu okazało się, że pod powierzchnią ziemi, na głębokości niemal 800 metrów znajdują się najprawdopodobniej największe europejskie pokłady wód termalnych i siarkowych. – To, czym różnią się one od tych, które znajdują się w niedalekim Busku-Zdroju, to fakt, że mają one właściwości termalne. Skład chemiczny jest podobny, jak w Busku, ale ich zasób jest nieporównywalnie większy – poinformował Jan Nowak, starosta kazimierski.

Tymczasem, Kazimierza Wielka skutecznie zdążyła już zawnioskować o nadanie jej przez Ministerstwo Zdrowia statusu uzdrowiska. W związku ze stwierdzeniem pod powierzchnią obecności wód leczniczych władze miasta i powiatu postanowiły zainwestować w budowę odkrytych basenów termalnych. Znajdzie się w nich ta sama woda, która zostanie użyta do ogrzewania budynków. Zamknięcie jej obiegu nastąpi w wyniku wykonania w ziemi odwiertu chłonnego.

Projekt ma być zrealizowany do końca 2020 roku.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.