Kielce wesprą dotacjami wymianę źródeł ciepła

Prezydent Kielc – Bogdan Wenta ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta.

O wsparcie mogą starać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. – Dofinansowanie można uzyskać na wymianę pieca opalanego paliwem stałym na piec gazowy lub elektryczny bądź podłączenie do sieci ciepłowniczej – informuje Aneta Boroń, p.o. dyrektora Wydziału Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce. Dotacja w wysokości do 25 tys. zł. może być przydzielona na podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia sieci ciepłej wody użytkowej. Na 4 tys. zł. mogą liczyć osoby planujące instalację gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego. Dotacja może być udzielona w kwocie 90% kosztu kwalifikowanego. Maksymalna kwota dotacji jest jednak ograniczona do powyższych kwot dla poszczególnych rodzajów zadań. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 30 września.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W siedzibie ratusza, przy ulicy Strycharskiej w Kielcach, został dodatkowo uruchomiony punkt konsultacyjny dla mieszkańców. Można w nim uzyskać szczegółowe informacje o zasadach przydzielania dotacji. – Konsultacje są ukierunkowane na między innymi na dofinansowanie z zakresu programu „Czyste Powietrze” dla osób fizycznych – mówi Aneta Boroń. Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu.