Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kolejna edycja konkursu Ekolaury. Wnioski przyjmowane do 15 lipca

Kolejna edycja konkursu Ekolaury. Wnioski przyjmowane do 15 lipca

Polska Izba Ekologii od 2002 roku z sukcesem organizuje konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów. To już jego 21 edycja!

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Cel konkursu Ekolaury

Celem konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w:

– promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej;

– popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej;

– promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Do kogo skierowany jest konkurs?

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, związki komunalne z udziałem gmin i powiatów, uczelnie i podmioty prowadzące działalność badawczą, instytucje ochrony środowiska oraz organizacje pozarządowe.

Wnioski można zgłaszać w następujących kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
  • Ochrona powietrza atmosferycznego,
  • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
  • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
  • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
  • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
  • Zrównoważony transport,
  • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Wnioski konkursowe należy dosłać do 15 lipca na adres zarządu PIE. Do 15 sierpnia będzie trwała ich ocena formalna. Natomiast do 30 września ocena merytoryczna i wyłonienie laureatów konkursu. Zwycięzców poznamy w październiku podczas uroczystej Gali.

Więcej szczegółów i regulamin konkursu dostępne na stronie organizatora. Portal Świat OZE jest patronem medialnym konkursu.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.