1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

W Polsce powstanie Ciepłownia Przyszłości! Ma być zasilana w 90% OZE

Ciepłownia Przyszłości

W Polsce powstanie Ciepłownia Przyszłości! Ma być zasilana w 90% OZE

Pod koniec maja wmurowano kamień węgielny pod Ciepłownię Przyszłości, zwycięską koncepcję w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ciepłownia Przyszłości wykorzysta wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kolektory hybrydowe PVT oraz magazyny energii. Kiedy powstanie pierwszy taki projekt w Polsce?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Ciepłownia Przyszłości

Prace przy inwestycji ruszyły w maju, a Ciepłownia Przyszłości ma być ukończona już na koniec października 2023 roku. Zwycięska koncepcja transformacji ciepłownictwa powiatowego pod kątem OZE została zaprezentowana polską firmę Euros Energy. Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszy Europejskich.

W układzie Ciepłowni Przyszłości, obok pomp ciepła, fotowoltaiki i magazynów energii, znajdzie się także system magazynów ciepła wysoko- i niskoparametrowego.

Pierwszy taki obiekt w Polsce

Na ciepłownictwo systemowe czekają duże zmiany w związku z koniecznością osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Koncepcja Ciepłowni Przyszłości ma pozwolić wdrożyć działania konieczne do jej osiągnięcia w ciepłownictwie powiatowym.

W przedsięwzięciu „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” poprzeczka została ustawiona naprawdę wysoko. W konkursie uzyskaliśmy udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie powyżej 90%. Teraz mogę już powiedzieć, że taki projekt nie tylko został rozpisany, ale praca nad nim właśnie się rozpoczęła.

Jestem pewny, że od dzisiaj można stwierdzić, że w polskim ciepłownictwie możemy osiągać cele, które wyznacza strategia Europejskiego Zielonego Ładu
powiedział Wojciech Racięcki, dyrektor działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

uroczystosc
Ceremonia wbudowania kamienia węgielnego pod Ciepłownię Przyszłości, źródło: cieplowniaprzyszlosci.pl

Pierwszy Demonstrator Technologii powstaje w Lidzbarku Warmińskim. Będzie on zasilał w ciepło większości budynków na Osiedlu Astronomów, a także służył do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkańców.

Nowoczesne ciepło dla tysięcy mieszkań

Całkowita powierzchnia użytkowa ogrzewanych lokali mieszkalnych wyniesie ponad 28 tys. m2. Dodatkowo, w ramach projektu wykonawca Euros Energy dokona również modernizacji istniejącej sieć ciepłowniczej. Firma to polski producent pomp ciepła i wykonawca systemów energetycznych opartych o pompy ciepła, dlatego stanowią one centralny punkt projektu.

Sercem Ciepłowni Przyszłości są nasze polskie pompy ciepła – sprawdzone i znane od lat urządzenia grzewcze. W opracowanej technologii Ciepłowni Przyszłości wydajne, rewersyjne pompy ciepła zintegrowano z trzema dolnymi źródłami: z powietrznymi wymiennikami ciepła, z  niskotemperaturowym magazynem gruntowym oraz z  wysokotemperaturowym magazynem wodnym.

System zasilany jest energią elektryczną produkowaną bezpośrednio na miejscu z hybrydowych kolektorów słonecznych PVT oraz z pobliskiej instalacji fotowoltaicznej. W zimowe noce system wspierany jest energią elektryczną dostarczaną z Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, w tym energią elektryczną zakupioną z gwarancją pochodzenia z odnawialnych źródeł energiipowiedział Tomasz Walczak, CTO Euros Energy.

Dzięki zastosowanemu bezemisyjnemu magazynowaniu ciepła z lata na zimę uzyskano sumaryczną wartość współczynnika SCOP dla systemu pomp ciepła na poziomie 3,5.

Wartość SCOP na tym poziomie gwarantuje, że minimum 70% ciepła pochodzi ze źródeł odnawialnych, nawet gdyby całość energii elektrycznej była wyprodukowana z węgla. W rzeczywistości większa część wymaganej energii elektrycznej jest generowana lokalnie z modułów PV i PVT.

źródło, gov.pl, mat. prasowe, zdj. główne: cieplowniaprzyszlosci.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.