Kolejna edycja programu Energia dla Przyszłości

Polskie uczelnie są pełne zdolnych studentów, którzy czekają na swoją zawodową szansę. Znalezienie takiej, pomimo odpowiednich kwalifikacji oraz szerokiej gamy zainteresowań, nie zawsze jest łatwe. Między innymi dlatego Ministerstwo Energii po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów polskich uczelni, jak i samych pracodawców. Już po raz trzeci ogłoszono nabór dla programu stażowego Energia dla Przyszłości, który ma być przepustką do kariery dla najzdolniejszych osób.

Programem objęte są wybrane wydziały kilku polskich uczelni. O staże mogą ubiegać się studenci Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej, Łódzkiej, Gdańskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Lubelskiej, a także Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz AGH. By kandydatura studenta ubiegającego się o staż została rozpatrzona, średnia jego ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich musi być większa bądź równa 4.0, a jego wiek nie może przekraczać dwudziestu siedmiu lat. Dodatkowo wymagana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.

Program jest realizowany przy współpracy z PKN Orlen, PGNiG S.A oraz PGE. To właśnie do tych firm mogą trafić studenci, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie. Będą mieć oni szansę na wymianę doświadczeń, zdobycie nowych kontaktów oraz zarobkowanie. Nadrzędnym celem Ministerstwa Energii jest jednak dostarczenie wykwalifikowanej kadry partnerom biorącym udział w projekcie, którzy na polskim rynku energetycznym odgrywają znaczącą rolę.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Więcej informacji pod linkiem: http://www.me.gov.pl/Serwis+Prasowy/Program+stazowy+Energia+dla+Przyszlosci+III+edycja