Kolejna instalacja PV przy wsparciu BOŚ

W miejscowości Koronowo, koło Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim powstała pierwsza instalacja fotowoltaiczna. Z czystej energii będzie korzystać punkt obsługi klienta i firma Akomp Systemy Informatyczne, gdzie zainstalowano panele fotowoltaiczne.

Instalacja zamontowana na płaskim dachu obiektu składa się z 40 modułów polikrystalicznych firmy IBC Solar o mocy 255 W każdy, a jej moc wynosi 10,2 kW. Ma ona współpracować z siecią energetyczną za pośrednictwem inwertera SMA Sunny Tripower 9000TL. Wykonawcą systemu jest miejscowa firma Centrum Energii Odnawialnej. Motywacją do takiej inwestycji była chęć inwestora do obniżenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i produkcja na potrzeby własne. Przewidywana średnia roczna produkcja ma wynieść około 9 000 kWh, co odpowiada blisko 40 proc. zapotrzebowania firmy na energię. Aktualnie inwestor czeka na przyłączenie systemu do sieci energetycznej. Finansowanie inwestycji odbyło się z kredytu preferencyjnego dla mikroprzedsiębiorstw, będącego produktem BOŚ Banku. Jego oprocentowanie wynosi 1,5 % w skali roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Niedawno w Białymstoku, inna firma – spółka Soleo – zrealizowała pierwszą instalację fotowoltaiczną opartą o zasady programu priorytetowego NFOŚiGW, Prosument. Odbiór odbył się 1 lipca br. Jej moc wynosi 6 kW, gdzie 40 proc. inwestycji zostało dofinansowane z programu dotacji Prosument. Reszta kwoty została przekazana przez inwestora. Dofinansowanie zostało przyznane przez BOŚ Bank.