Kolejne rekordy OZE w Wielkiej Brytanii

Jak poinformował narodowy operator sieci przesyłowej w Wielkiej Brytanii, 7 czerwca rano padł kolejny rekord – większość energii elektrycznej zużywanej na wyspach wygenerowane zostało na farmach wiatrowych.

Jak pokazują statystyki, opublikowane przez National Grid, o godzinie ósmej rano 25,8% energii elektrycznej w kraju produkowane było z wiatru. Na dalszych pozycjach uplasowały się elektrownie atomowe – 24,4%, oraz elektrownie spalające gaz ziemny, które wygenerowały 23,5% energii elektrycznej.

Fotowoltaika zapewniła 7,3% prądu, a biomasa 4,9%. Około 9% energii elektrycznej pochodziło z importu. Elektrownie węglowe niemalże giną w tej statystyce, gdyż w opisywanym momencie dostarczały one zaledwie 2% całkowitej zużywanej energii w Wielkiej Brytanii.