Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kondycja upraw znacznie lepsza. Deszczowy początek maja ożywił handel zbożami

uprawy, rolnictwo,

Kondycja upraw znacznie lepsza. Deszczowy początek maja ożywił handel zbożami

Opady deszczu, które miały miejsce na początku maja, cieszyły chyba wszystkich z powodu postępującej suszy. Znacznie poprawiła się jakość upraw. Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że zwiększyła się podaż na zboża.  

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Po majowym deszczu znacząco poprawiła się kondycja pól uprawnych.W ostatnich dniach notuje się wzrost rynkowej podaży zbóż, aczkolwiek trudno mówić o dużym wysypie ziarna. Na rynku notuje się obecnie dużą podaż pszenżyta, sporo jest także ofert sprzedaży jęczmienia Wzrosła także liczba ofert sprzedaży pszenicy, ale mniej jest ofert sprzedaży kukurydzy, czego wynikiem jest zawężanie spreadu pomiędzy cenami tych zbóż. Należy jednak zaznaczyć, iż oczekiwania sprzedających co do cen są wyższe od cen oferowanych przez przetwórców, co ogranicza liczbę zawieranych transakcjiczytamy w biuletynie Izby.

Import ziarna zbóż z południa Europy jest w dalszym ciągu niewielki. W ostatnim czasie wzrósł nieco import kukurydzy i jęczmienia paszowego ze Słowacji – informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Specustawa antysuszowa zakłada dodatkowe 150 mln zł na walkę ze skutkami zjawiska, rezerwy na małą retencję wynoszą 400 mln zł – pieniądze zostaną przeznaczone na zahamowanie niedoborów wody i podniesienie retencji. 

Minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski podkreśla, że rolnicy z powodu bezśnieżnej zimy, zaczęli siewy już w lutym.  

– Tu jeszcze jakichś dramatycznych sygnałów nt. niedoborów wody nie ma. W najgorszej sytuacji są ci, którzy opóźniali siewy zbóż jarych, w tym kukurydzy i do tej pory nie wykonali żadnych zabiegów przerywających parowanie. Narażają się oni na wyjątkowe ryzyko, że ta susza może zniszczyć całkowicie te uprawy – wyjaśnia Ardanowski.

Skok w eksporcie zboża

W kwietniu br. wyeksportowano drogą morską ponad 556 tys. ton zbóż wobec zaledwie 37 tys. ton wywiezionych w kwietniu 2019 roku. Eksport pszenicy wyniósł około 486,7 tys. ton, kukurydzy 9,4 tys. ton, żyta 8,2 tys. ton, jęczmienia 29,3 tys. ton, a pszenżyta 22,7 tys. ton. W marcu br. z kraju wyjechało 705 tys. ton zbóż.

Znaczny eksport pszenicy kontynuowany jest także w maju br. – drogą morską może wynieść kolejnych 350 tys. ton. Spowolnienie  w tym przypadku spodziewane jest natomiast w czerwcu br. „Wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2019/20 eksport pszenicy z kraju zbliży się do 3,5 mln ton. Przy takim wolumenie eksportu, zapasy pszenicy w kraju na koniec bieżącego sezonu będą mocno nadwątlone” – zaznaczyła Izba.

W tej chwili eksporterzy kupują pszenicę konsumpcyjną w cenie 900-925 zł/t w zależności od jakości. 

Źródło: PAP

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.