1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Spotkanie biznesu i nauki

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Spotkanie biznesu i nauki

Już na początku października w Toruniu odbędzie się pierwsza edycja Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego,  a także przekazanie wypracowanych efektów osobom zainteresowanym tematyką  transformacji energetycznej. Portal świat OZE objął wydarzenie patronatem medialnym.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Wyzwania polskiej energetyki

Kongres nie ogranicza się wyłącznie do komponentów  biznesowo-gospodarczych, ale uwzględnia także fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój  gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców  z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R.

Współorganizatorem konferencji jest  Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. KREO23 pozwoli zebrać opinie ekspertów z sektora naukowego oraz specjalistów-praktyków związanych z sektorem energetycznym. Te zaś pomogą w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką? W jaki  sposób ograniczać skutki zawirowań geopolitycznych dla sektora energii? W oparciu o jakie założenia  modelowe, narzędzia i mechanizmy należy realizować transformację energetyczną RP tak, aby była ona jak  najbardziej korzystna dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska?

Oprócz tego Kongres będzie pełnić ważną  rolę hub’u informacyjnego w kręgu tematów związanych z szeroko pojętym sektorem energetycznym. Organizatorzy mają  nadzieję na coroczne spotkania w powiększającym się gronie osób zainteresowanych rozwojem energetyki  odnawialnej.  

Program kongresu

Pierwsza edycja KREO odbędzie się w dniach 9 i 10 października w Toruniu. Dyskusje eksperckie podzielone zostaną na dwa dni  kongresu (interdyscyplinarną sesję plenarną oraz trzy panele tematyczne). Podczas konferencji poruszymy wiele obszarów dotyczących kreowania nowych idei i przyszłości sektora energetycznego. Wydarzenie organizuje Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

Wstępny program  kongresu przedstawia się następująco: 

SESJA PLENARNA – Bezpieczeństwo energetyczne a OZE 

• Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne – razem czy osobno?  

• Potencjał energetyki odnawialnej w Polsce 

• Inwestycje w OZE wobec zapisów prawnych 

• Alternatywy dla rosyjskich surowców  

• Energetyka wiatrowa w Polsce – lądowa i morska 

• Rozwój energetyki słonecznej w Polsce (kolektory słoneczne i fotowoltaika) 

• Biogazownie i biometanownie – perspektywy rozwoju w Polsce 

• Odpadowa biomasa jako źródło energii 

• Zagospodarowanie istniejących piętrzeń na rzekach w kierunku energetycznym 

• Piroliza i zgazowanie odpadów – problemy inwestycyjne 

Elektromobilność w Polsce i na świecie 

• Efektywna modernizacja sieci dystrybucyjnych systemu elektroenergetycznego 

PANEL I Q&A czyli jakie najważniejsze wyzwania stoją przed energetyką? 

• Prosumenci energii – czy każdy z nas może produkować energię? 

• Zielony wodór – czy zastąpi benzynę? 

• Geotermia „lekarstwem” na smog w Polsce? 

• Czy przedsiębiorstwo może być samowystarczalne energetycznie dzięki OZE? 

• Magazynowanie energii – więcej atutów czy znaków zapytania?  

PANEL II – Lokalny wymiar transformacji energetycznej 

• Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym

• Rola spółdzielni energetycznych i klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz stymulowaniu  energetyki prosumenckiej 

Gospodarka obiegu zamkniętego i jej profity dla społeczeństwa oraz środowiska,  

• Gmina samowystarczalna energetycznie – slogan czy postulat warty realizacji?  

• Rola biogazowni rolniczych i innych technologii przeróbki odpadów komunalnych  

PANEL III Zielona energia – inwestycje i produkcja 

• Rozwiązania dla rynku energii w dobie rosnących cen energii 

• Zielony wodór i paliwa alternatywne jako rozwiązanie problemu wysokich kosztów przedsiębiorstw

• Modele zakupu energii elektrycznej z OZE dla biznesu 

• Usługi systemowe bilansujące systemy elektroenergetyczne 

Zgłoszenia uczestnictwa i tematów wystąpień na pod linkiem.

Szczegóły na stronie oraz profilach w mediach społecznościowych Linkedin i Facebook.

 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.