1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czas na transformację energetyczną. Zapraszamy na Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Czas na transformację energetyczną. Zapraszamy na Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej to pierwsza edycja wydarzenia o charakterze  cyklicznym. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów odbiorcom zainteresowanym tematyką  transformacji energetycznej. Pozwoli to zapewnić zgodność proponowanych rozwiązań z zakresu legislacji i technologii z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego i ekonomicznego.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej już jesienią

Jesienią 2023 roku odbędzie się I edycja KREO. Dyskusje eksperckie podzielone zostaną na dwa dni  kongresu – interdyscyplinarną sesję plenarną „Bezpieczeństwo energetyczne a OZE” oraz trzy panele tematyczne. Podczas konferencji poruszymy wiele obszarów dotyczących kreowania nowych idei i przyszłości sektora energetycznego.

W czasie KREO23 eksperci z sektora naukowego oraz specjaliści-praktycy związani z sektorem energetycznym odpowiedzą na pytania:

  • Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką?
  • W jaki  sposób ograniczać skutki zawirowań geopolitycznych dla sektora energii?
  • W oparciu o jakie założenia  modelowe, narzędzia i mechanizmy należy realizować transformację energetyczną RP tak, aby była ona jak  najbardziej korzystna dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska?

Kongres nie ogranicza się wyłącznie do komponentów  biznesowo-gospodarczych, ale uwzględnia także fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój  gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców  z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R.

Skład Komitetu Naukowego KREO23

dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK Toruń
dr Bartłomiej Igliński, UMK w Toruniu
dr hab. Bogusław Przywora, FREO Toruń
dr hab. Agnieszka Pilarska, FREO Toruń
dr Sławomir Gromadzki, FREO Toruń
dr Grzegorz Koziński, FREO Toruń
dr Paweł Machalski, FREO Toruń
dr Michał Piątek, FREO Toruń

Współorganizatorem konferencji jest  Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Portal Świat OZE jest partnerem medialnym.

Bieżące informacje dostępne na stronie wydarzenia.

Hub informacyjny

Kongres będzie pełnić również ważną rolę hub’u informacyjnego w kręgu tematów związanych z szeroko pojętym sektorem energetycznym. Po kongresie przewidziana jest publikacja wystąpień w formie monografii.

Zgłoszenia uczestnictwa i tematów wystąpień można przesyłać na e-mail: kreo@freo.org.pl

SESJA PLENARNA – Bezpieczeństwo energetyczne a OZE 

• Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne – razem czy osobno?  

• Potencjał energetyki odnawialnej w Polsce 

• Proces inwestycyjny dla instalacji OZE w świetle aktualnych wyzwań prawnych 

• Finansowanie inwestycji OZE 

• Alternatywy dla rosyjskich surowców  

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce (na lądzie i na Bałtyku) 

• Rozwój energetyki słonecznej w Polsce (kolektory słoneczne i fotowoltaika) 

• Biogazownie i biometanownie – perspektywy rozwoju w Polsce 

• Odpadowa biomasa jako źródło energii 

• Zagospodarowanie istniejących piętrzeń na rzekach w kierunku energetycznym 

• Piroliza i zgazowanie odpadów – problemy inwestycyjne 

• Elektromobilność w Polsce i na świecie 

• Efektywna modernizacja sieci dystrybucyjnych systemu elektroenergetycznego 

PANEL I Q&A czyli jakie najważniejsze wyzwania stoją przed energetyką? 

• Prosumenci energii – czy każdy z nas może produkować energię? 

• Zielony wodór – czy zastąpi benzynę? 

• Geotermia „lekarstwem” na smog w Polsce? 

• Czy przedsiębiorstwo może być samowystarczalne energetycznie dzięki OZE? 

• Magazynowanie energii – więcej atutów czy znaków zapytania?  

PANEL II – Lokalny wymiar transformacji energetycznej 

• Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym  • Rola spółdzielni energetycznych i klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz stymulowaniu  energetyki prosumenckiej 

• Gospodarka obiegu zamkniętego i jej profity dla społeczeństwa oraz środowiska,  

• Gmina samowystarczalna energetycznie – slogan czy postulat warty realizacji?  

• Rola biogazowni rolniczych i innych technologii przeróbki odpadów komunalnych  

PANEL III Zielona energia dla przedsiębiorstw 

• Rozwiązania dla rynku energii w dobie rosnących cen energii 

• Wykorzystanie wodoru i innych paliw alternatywnych w przemyśle sposobem na obniżenie cen energii  przedsiębiorstw 

• Modele zakupu energii elektrycznej z OZE dla biznesu 

• Usługi systemowe zapewniające zbilansowanie systemu elektroenergetycznego 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.