1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kongres Społeczności Energetycznych

Kongres Społeczności Energetycznych

Jakie są realne potrzeby jednostek samorządu w obliczu transformacji energetycznej? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań będą szukać uczestnicy Kongresu Społeczności Energetycznych. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 22 do 23 maja br. w Białce Tatrzańskiej.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Społeczności energetyczne

Jesteśmy na etapie nieuniknionej, ale i niezbędnej rewolucji w sektorze energetycznym. Zawirowania na rynku gospodarczo-politycznym i ekonomicznym powodują nieustanny wzrost cen energii. Istniej również konieczność zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, jak i dostosowania prawa do zmieniającego się krajobrazu energetycznego w Europie. Polski system elektroenergetyczny stworzony ponad 60 lat temu nie jest w stanie zaspokoić obecnych potrzeb.

Jednym ze sposobów na rosnące ceny energii, problemy z bilansowaniem i przeciążeniami sieci jest tworzenie społeczności energetycznych. Działanie to bezpośrednio wspiera jednostki samorządu terytorialnego, które same muszą znajdować rozwiązania ograniczające koszty zakupu energii. Do tej pory rozwiązania te oparte były na indywidualnych negocjacji cen, udziale w grupach zakupowych czy poprawie efektywności energetycznej budownictwa administracji publicznej. Ostatni rok pokazał, że działania te nie są wystarczające, aby samorządy przetrwały obecny kryzys energetyczny.

Kongres Społeczności Energetycznych

Kongres Społeczności Energetycznych to spotkanie w formie cyklicznego wydarzenia, w którym uczestniczyć mogą Wójtowie, Burmistrzowie i Starostowie oraz inne podmioty chcące brać czynny udział w transformacji energetycznej oraz rozwoju Społeczności Energetycznych.

Tematem tegorocznego Kongresu Społeczności Energetycznych są Europejskie koncepcje w rozwoju społeczności energetycznych. W planie uwzględniono panel z udziałem zagranicznych ekspertów, którzy poruszą problematykę dotykającą sektora energetycznego. Kongres oprócz możliwości spotkania z włodarzami gwarantuje uczestnictwo w panelach oraz dyskusji merytorycznej. Na Kongres zaproszono również krajowych ekspertów z dziedziny energetyki, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Rolnictwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Tematy, które zostaną poruszone podczas wydarzenia to m.in.:

• Taryfy za energię elektryczną w społecznościach energetycznych – nowy rynek energii elektrycznej,

• Zmiany w UC99 – szanse dla społeczności energetycznych,

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko dla społeczności energetycznych – program FEnIKS,

• Analiza opłacalności Magazynów Energii dla BUP – jak obniżyć rachunki w Budynkach Użyteczności Publicznej,

• Debata ekspercka – Rola Społeczności Energetycznych w obrocie energią elektryczną na przykładzie rozwiązań międzynarodowych.

Dlaczego warto wziąć udział w Kongresie Społeczności Energetycznych?

Kongres Społeczności Energetycznych to jedyne wydarzenie skupiające się na jednostkach samorządu terytorialnego, które często są pomijane w tego typu spotkaniach. Biorą w nim udział gminy zrzeszone w klastry energii, ale także te, którzy chcą dopiero dołączyć do tego typu społeczności, lub uzyskać merytorycznej wiedzy na ten temat.

Podczas wydarzenia możliwe jest nawiązanie kontaktów z osobami decyzyjnymi w samorządach – ubiegłoroczne wydarzenia zgromadziły łącznie 400 włodarzy gmin, miast oraz powiatów. Atmosfera panująca na Kongresie sprzyja rozmowom merytorycznym oraz biznesowym. Zarówno dla uczestników jak i partnerów Kongresu możliwy jest udział w wybranych panelach dyskusyjnych.

Kongres Społeczności Energetycznych to platforma do wymiany poglądów, szansa na nawiązanie nowych znajomości w środowisku jednostek samorządu terytorialnego, a także możliwość poznania ekspertów z dziedziny energetyki. Udział w kongresie pozwala na lepsze zrozumienie realnych potrzeb jednostek samorządu w obliczu transformacji energetycznej, oraz umożliwia starcie z

innowacyjnymi koncepcjami i ideami. Kongres Społeczności Energetycznych odbędzie się 22 – 23.05.2023. w Hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej.

Serdecznie zachęcamy do rejestracji na Kongres Społeczności Energetycznych.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.