Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kotły, piece i kominki do spisu

piec-kocioł

Kotły, piece i kominki do spisu

1 lipca 2021 wszedł w życie obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy. Dane zbiera Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Posiadasz piec, kominek lub kuchenkę węglową? Musisz zgłosić to do gminy. Masz na to rok.

BANER MOBILEB1
Reklama

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji?

Obowiązek zgłoszenia dotyczy każdego, kto posiada w domu piec kaflowy, wolnostojący, w tym tzw. koza, kominek, kuchnię węglową, kocioł i grzejnik gazowy, kocioł na paliwa stałe, sieć ciepłowniczą, pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną czy ogrzewanie elektryczne. Jak widać, katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest bardzo szeroki. Zarejestrować trzeba nawet kominek w ogródku działkowym, pomimo tego, że jest używany kilka razy w roku. Na liście nie znalazły się jedynie przenośne grzejniki elektryczne, farelki, sauny czy klimatyzatory.

Źródło ciepła należy definiować zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16 poz. 92), gdzie w par. 2 pkt 6 wskazano, że to „połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła”.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Zgłoszenie online lub osobiście

Zarejestrować źródło ogrzewania można przez internet, listownie lub osobiście w urzędzie. Łatwiej mają mieszkańcy bloków, za których deklarację złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Jeżeli w poszczególnych lokalach są odrębne źródła ciepła lub spalania paliw to deklarację składa właściciel lub zarządca lokalu. Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw będą mieli właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Za zaniedbanie obowiązku zgłoszenia można dostać mandat do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – grzywnę do 5 tys. zł.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Jak przekonuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego baza ma być ważnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, a cały projekt ma w założeniu pomóc lepiej walczyć ze smogiem.

Źródło: samorzad.infor.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.