Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Krajowy Plan Odbudowy: program małych ambicji 

Krajowy Plan Odbudowy: program małych ambicji 

Polska wnioskuje o ok. 36 mld euro z unijnego budżetu w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Program ma wspierać przeprowadzenie reform w celu wzmocnienia polskiej gospodarki i przygotowanie jej na ewentualne kryzysy. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Krajowy Plan Odbudowy spóźniony o rok

W czwartek 2.06 br. Komisja Europejska w końcu zaakceptowała dla Polski Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dlaczego Komisja Europejska zwlekała z zaakceptowaniem KPO? Sprawdź tutaj: 

Polski plan zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji. (…) Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowyogłosiła Komisja Europejska

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

KPO wspiera takie obszary, jak:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki, 
  • zielona energia
  • transformacja cyfrowa
  • usprawnienie systemu ochrony zdrowia
  • zielona mobilność. 

KPO wspiera zieloną gospodarkę

Największą część KPO stanowią projekty związane z realizacją związanych z realizacją celów klimatycznych UE – aż 42,7%. Krajowy Plan Odbudowy uwzględnia projekty i inwestycje dedykowane zielonej transformacji, w tym zmianom w sektorze energetyki, budowaniu zrównoważonej gospodarki, transformacji miast, a także elektryfikacji transportu. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Forum Energii: słuszny kierunek, ale ambicje zbyt małe

Cele Krajowego Planu Odbudowy skomentowało Forum Energii: 

KPO nie przedstawia kompleksowego obrazu transformacji energetycznej w Polsce, ale stanowi jego dobry zalążek. Należy mieć nadzieję, że z podobną determinacją zostaną wypracowane pozostałe elementy politykiczytamy w analizie Forum Energii. 

Forum Energii krytykuje polski program m.in. za zignorowanie szybkiej potrzeby wymiany źródeł ciepła. Według analizy KPO stawia “mało ambitny postulat maksymalnego udziału kotłów gazowych w wymienianych źródłach ciepła poniżej 40%, chociaż w ostatnich miesiącach ten odsetek spadł poniżej 30%.

Niewystarczające wydają się także plany z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Plany związane z fotowoltaika i energetyką wiatrową są mało obiecujące. Jednak zwiększenie tych ambicji “będzie wymagać przede wszystkim publicznie finansowanych inwestycji w sieci dystrybucyjne (nie finansowanych z KPO), a nie wsparcia budowy nowych źródeł wytwórczych. 

O realnych zmianach wywołanych realizacją KPO zdecyduje sposób wdrażania Planu oraz RePowerEU. Dość ryzykowne jest pozostawianie większości kamieni milowych na połowę 2026 r. – zmiany muszą zadziać się wcześniej, z uwagi na konkurencyjność firm i dobrostan gospodarstw domowych. Należy zadbać o sprawność instytucji, które będą przyjmować wnioski od beneficjentów – o usprawnieniu procedur składania wniosków piszą sami autorzypodsumowuje Forum Energii. 

Źródła: gov.pl, Forum Energii 

Fot. główne: Wikimedia Commons 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.