1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

KE domaga się zmian w Krajowym Planie Odbudowy

poland

KE domaga się zmian w Krajowym Planie Odbudowy

Według Komisji Europejskiej Polska kładzie zbyt mały nacisk na reformy dotyczące transportu zbiorowego i ochrony środowiska. Decydenci nie wprowadzają też dogodnych dla Polaków rozwiązań, które zamiast przynosić oszczędności, zwiększają wydatki.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Powietrze i transport 

Dziennik Gazeta Prawna podaje, że Komisja Europejska zarzuca Polsce brak dynamiki w odbudowywaniu gospodarki. KE chce, aby Polska dokonała korekty w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). 

Problemem, który zauważa Komisja, jest między innymi brak wyznaczenia konkretnych wskaźników, dotyczących zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Potrzeba konkretnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jego jakości na terenie kraju. 

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, krajowy program “Czyste powietrze” nie spełnia założeń miarodajnego i satysfakcjonującego rozwiązania. Wymiana wysokoemisyjnych kopciuchów na ogrzewania gazowe jest z punktu widzenia właścicieli gospodarstw domowych nieopłacalna, ponieważ nie zaoszczędzi się na wysokich opłatach za gaz.

Do poprawy

Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej i coraz więcej krajów członkowskich rezygnuje z konwencjonalnych źródeł energii na rzecz OZE.

Komisja ma też oczekiwania wobec naszego krajowego transportu. Fundusz odbudowy powinien służyć finansowaniu transportu szynowego w polskich miastach. 

12 kwietnia podano informacje o pierwszych decyzjach w sprawie zmian w dokumencie. Od końca lutego do początku kwietnia trwały konsultacje społeczne wokół KPO. Za pośrednictwem formularza mogli w nich uczestniczyć pośrednio wszyscy zainteresowani. Do  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej napłynęło blisko 5,5 tys. opinii. 

Zmiany mają nastąpić m.in. w zakresie:

  • zwiększenia puli dla wszystkich miast w części dedykowanej „Zielonym i odpornym miastom” oraz rozszerzenie tego aspektu o duże miasta (wcześniej wsparcie obejmowało tylko miasta średnie i małe),
  • zwiększenia środki na zeroemisyjny transport w miastach – tabor autobusowy, i szynowy, np. tramwaje.

Czy Polska weźmie pod uwagę wątpliwości Komisji Europejskiej oraz opinie Polaków i wprowadzi zmiany w przewidzianym Krajowym Planie Odbudowy? Jak podaje DGP, rząd ma wkrótce skorygować treść KPO. Tylko do końca kwietnia tego roku ma czas, aby przekazać go do Komisji Europejskiej. Ta z kolei ma dwa miesiące na zaakceptowanie tego planu.

źródło: gov.pl, portalkomunalny.pl, gazetaprawna.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.