Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kraków: nowa propozycja systemu opłat za śmieci

segregacja śmieci

Kraków: nowa propozycja systemu opłat za śmieci

Ostatnio mieszkańcy Krakowa poznali propozycje podwyższonych opłat za postój w strefach parkowania oraz biletów w komunikacji miejskiej. Teraz przedstawiono stawki za gospodarowanie śmieciami, ale w nowym systemie. Co ma się zmienić? 

Reklama

Konsultacje społeczne nad nową metodą

Propozycja nowego systemu stawek za gospodarowanie odpadami została ustalona po konsultacjach społecznych. Wzięło w nich udział ponad 17 tysięcy krakowian. Za przedstawionym pomysłem opowiedziała się zdecydowana większość – 79 procent. Zgodnie z przegłosowanym rozwiązaniem, wysokość opłat za gospodarowanie śmieciami będzie zależał od liczby mieszkańców danej nieruchomości.

Propozycje cen za gospodarowanie odpadami

Nowy system przewiduje, że właściciele nieruchomości – domu, kamienicy lub bloku mieszkalnego – którzy są zobowiązani zbierać odpady selektywnie, mają płacić 27 złotych za jednego mieszkańca. Jeśli właściciel nie zbiera odpadów selektywnie, to opłata wyniesie 54 zł za osobę. 

Opłaty za odbiór odpadów

W ramach gospodarowania odpadami ustalono także koszty za ich jednokrotny odbiór. Opłata nie może przekroczyć 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to 1819 zł) na 1 osobę.  

W związku z tym, jednokrotny odbiór odpadów z pojemnika o pojemności 1,1 m3 ma kosztować 58,20 zł. Cena będzie wprost proporcjonalnie rosła lub malała w zależności od rozmiaru kubła.

Źródło: portalkomunalny.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.