Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kraków: nowa propozycja systemu opłat za śmieci

segregacja śmieci

Kraków: nowa propozycja systemu opłat za śmieci

Ostatnio mieszkańcy Krakowa poznali propozycje podwyższonych opłat za postój w strefach parkowania oraz biletów w komunikacji miejskiej. Teraz przedstawiono stawki za gospodarowanie śmieciami, ale w nowym systemie. Co ma się zmienić? 

B1
Reklama

Konsultacje społeczne nad nową metodą

Propozycja nowego systemu stawek za gospodarowanie odpadami została ustalona po konsultacjach społecznych. Wzięło w nich udział ponad 17 tysięcy krakowian. Za przedstawionym pomysłem opowiedziała się zdecydowana większość – 79 procent. Zgodnie z przegłosowanym rozwiązaniem, wysokość opłat za gospodarowanie śmieciami będzie zależał od liczby mieszkańców danej nieruchomości.

Propozycje cen za gospodarowanie odpadami

Nowy system przewiduje, że właściciele nieruchomości – domu, kamienicy lub bloku mieszkalnego – którzy są zobowiązani zbierać odpady selektywnie, mają płacić 27 złotych za jednego mieszkańca. Jeśli właściciel nie zbiera odpadów selektywnie, to opłata wyniesie 54 zł za osobę. 

Reklama

Opłaty za odbiór odpadów

W ramach gospodarowania odpadami ustalono także koszty za ich jednokrotny odbiór. Opłata nie może przekroczyć 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to 1819 zł) na 1 osobę.  

W związku z tym, jednokrotny odbiór odpadów z pojemnika o pojemności 1,1 m3 ma kosztować 58,20 zł. Cena będzie wprost proporcjonalnie rosła lub malała w zależności od rozmiaru kubła.

Źródło: portalkomunalny.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.