Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Krosno walczy ze smogiem – wymiana pieca, fotowoltaika i kolektory

Krosno walczy ze smogiem – wymiana pieca, fotowoltaika i kolektory

Pogarszająca się jakość powietrza dotknęła także podkarpackie Krosno. Wzorem innych miast, również i tu wprowadzona została uchwała antysmogowa. Przepisy, które wprowadził samorząd województwa regulują wymagania jakie muszą spełniać piece czy paliwa. Co więcej, władze Krosna mają zamiar edukować mieszkańców na temat ekologicznego spalania, możliwościach zastosowania odnawialnych źródeł energii jak fotowoltaika oraz kontrolować właścicieli pieców.

Reklama

Czyste ogrzewanie w Krośnie

W uchwale antysmogowej zawarto przepisy dotyczące jakości opału. Spalać można jedynie opał dobrej jakości, zabronione jest stosowanie węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węgowych, drobnego węgla, a także drewna o wilgotności powyżej 20%. Przepisy dotyczące wymiany pieca zaczęły obowiązywać po 2021 roku.

Od tego czasu wymianie podlegają piece starsze niż 10 lat. Następnie, do końca 2023 roku piece od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, do końca 2025 roku piece do 5 lat od daty produkcji. Celem jest całkowite wycofanie z użytku starych, nieekologicznych kotłów (innych niż klasy 5 lub zgodnych z regulacjami ekoprojektu) do końca 2027 roku.

Edukacja ekologiczna i kontrole

Władze Krosna miały zamiar poprowadzić akcję edukacyjną, kontrolować jakość paliwa i urządzeń do ogrzewania domów. Kontrolerzy wręczali właścicielom pieca naklejki, które mają za zadanie przypominać o dacie jego wymiany. Dodatkowo mieszkańcy otrzymali ulotkę informacyjną zawierającą najważniejsze postanowienia uchwały.

Miasto chce także wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii (głównie fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych)  poprzez udzielanie zainteresowanym osobom informacji w zakresie wykorzystywania OZE. Władze mają zamiar przeprowadzić także inwentaryzację istniejących obecnie instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł na terenie miasta Krosna.

OZE dla mieszkańców 

W ramach projektu „Czysta Energia – Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne” mieszkańcy miasta mogli skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę, kolektory słoneczne czy pompę ciepła. Obecnie zaś mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć koszt instalacji od podatku dochodowego.

Fotowoltaika – klienci Columbus Energy dbają o Krosno

Fotowoltaika w Krośnie nie jest niczym nowym. Mieszkańcy podkarpackiej miejscowości już od dawna myślą o ochronie środowiska swojego miasta, dowodem są liczne instalacje pozyskujące energię ze słońca. Oprócz oczywistych, ekologicznych korzyści mieszkańcy dostrzegli możliwość uzyskania niezależności energetycznej oraz dużych oszczędności. Klienci Columbus Energy, a jest ich w Krośnie już kilku, czerpią darmową energię i nie martwią się podwyżkami prądu.

Budowa instalacji fotowoltaicznej to szereg korzyści. Zadbaj o swoje miasto i portfel razem z Columbus, tak jak mieszkańcy Krosna. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.