Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

„Las na zawsze” – inicjatywa, dzięki której możesz posadzić swój własny las

„Las na zawsze”

„Las na zawsze” – inicjatywa, dzięki której możesz posadzić swój własny las

„Las na zawsze” to inicjatywa, która powstała dzięki kilku młodym działaczom z województwa podkarpackiego. Ich zdaniem sadzenie lasów jest nie tylko dobrym sposobem na zapobieganie zmianom klimatycznym, ale może też łączyć i zacieśniać małe społeczności.

Reklama

„Las na zawsze”

„Las na zawsze” działa na kilka sposobów. Można posadzić go wspólnie z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami z bloku – za pomocą mediów społecznościowych przeprowadza się zbiórkę pieniędzy. Zdobyte fundusze przeznaczane są na zakup sadzonek. W tym przypadku ci, którzy posadzili las, będą go mogli dowolnie nazwać.

– Naszą misją jest trwałe i nieodwracalne przywrócenie równowagi na ziemi. Sadzimy lasy, które mają zagwarantowaną (maksymalnie w ramach obecnego prawa) bujną i bezpieczną przyszłość. Mają rosnąć zawsze. Dla nas. Dla przyszłych pokoleń. Dla Ziemi – podkreślają inicjatorzy akcji.

Bardziej czasochłonnym zadaniem jest zorientowanie się, czy na terenie swojej gminy znajdują się grunty, które można zalesić. W tym celu warto udać się do urzędu gminy, starostwa lub też do wydziału ewidencji gruntu, gdzie można uzyskać wiedzę na ten temat. Wybrany teren musi musi być własnością gminy i powinien mieć co najmniej 1 ha powierzchni. Warto celować w tereny, które z różnych względów są kłopotliwe lub problematyczne: znajdują się nieopodal oczyszczalni ścieków lub składowisk, są oznaczone jako nieużytki bądź też znajdują się w sąsiedztwie uciążliwych obiektów.

Jak zaangażować się w inicjatywę?

Po znalezieniu odpowiedniej działki należy przygotować odpowiednie pismo, zebrać pod nim co najmniej 50 podpisów mieszkańców i złożyć je na ręce wójta, burmistrza lub starosty. Sprawy należy doglądać, dlatego inicjatorzy akcji „Las na zawsze” oferują swoje doświadczenie oraz pomoc w tym zakresie.

Działacze skupują także nieużytki oraz ziemie rolne najniższej kategorii, by na tych terenach posadzić kolejne „Lasy na zawsze”.

Jeśli nie jesteśmy w stanie zaangażować się w żadną z powyższych akcji, to mile widziana jest również pomoc finansowa – nawet niewielkie kwoty są w stanie przyczynić się do powstania nowego lasu, ponieważ posadzenie jednego drzewa kosztuje 20 zł.

Do tej pory powstał jeden „las na zawsze”, w miejscowości Godowa, nieopodal Strzyżowa (woj. podkarpackie).

Inicjatywę można śledzić za pomocą strony internetowej https://www.lasnazawsze.org.pl/ oraz mediów społecznościowych https://www.facebook.com/LasNaZawsze/.

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.