Lublin, Kielce, czy Radom – które miasto ma największe szanse pozbyć się smogu?

Lublin, Kielce, czy Radom – które miasto ma największe szanse pozbyć się smogu?

Tuż przed wyborami zapytaliśmy kandydatów na prezydentów Lublina, Kielc i Radomia, jakie działania zamierzają zrealizować w pierwszym roku urzędowania, aby wszystkim oddychało i żyło się lepiej. Otrzymaliśmy jedynie 3 odpowiedzi. Czy to znaczy, że pozostałym, ubiegającym się o fotel prezydenta nie zależy na środowisku i zdrowiu mieszkańców?

Obietnice dla Lublina

Chociaż do zimy jeszcze daleko, Lublin już odczuwa skutki smogu. Zapytaliśmy kandydatów na stanowisko prezydenta tego miasta o ich działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Dostaliśmy odpowiedź tylko od jednego z nich, obecnego Prezydenta Miasta Lublina. Lista obietnic Krzysztofa Żuka jest długa. Kandydat, jeśli wygra walkę o trzecią kadencję, chce zrealizować: “55 rekomendacji wypracowanych przez mieszkańców i ekspertów ds. środowiska w ramach pierwszego w Lublinie, a drugiego w Polsce panelu obywatelskiego”. Na liście planowanych inwestycji jest między innymi:  “kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i wymiany kotłów, stały rozwój zieleni w mieście, prowadzenie działań edukacyjnych, czy rozwój ekologicznego transportu zbiorowego, budowa nowych ścieżek rowerowych czy buspasów, które mają za zadanie w sposób kompleksowy przyczynić się do poprawy jakości powietrza”.

Krzysztof zuk kandydat na prezydenta Lublina
Krzysztof Żuk – starający się o reelekcję prezydent Lublina (foto UM Lublin)

Ponadto obecny prezydent podkreślił dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie poprawy komfortu życia mieszkańców, jak likwidacja ponad 300 pieców i kotłów na paliwo stałe czy termomodernizacja ok. 70 obiektów użyteczności publicznej. Żuk zapowiedział kontynuację działań termomodernizacyjnych i wspomniał o planowanych inwestycjach w instalacje fotowoltaiczne.

Kandydat ponownie ubiegający się o fotel prezydenta stawia także na “czysty” transport publiczny: ”W Lublinie mamy 110 autobusów wyposażonych w panele PV na dachach. Nowe autobusy komunikacji publicznej, których zakup jest zaplanowany, będą również wyposażone w panele fotowoltaiczne” i rozwój elektromobilności: “Zakupione będą co najmniej 32 autobusy elektryczne i infrastruktura do ich ładowania. Powstaną również ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.”

Więcej Dla Środowiska – plany kandydata z Radomia

Z Radomia również otrzymaliśmy tylko jedną odpowiedź. Biuro Poselskie Wojciecha Skurkiewicza przysłało nam fragment programu wyborczego dotyczący ochrony środowiska. Kandydat na prezydenta Radomia z listy Prawa i Sprawiedliwości w myśl hasła „Oszczędzajmy środowisko, wodę i pieniądze podatników” chce zbudować błękitną infrastrukturę w parkach i skwerach miejskich. Zretencjonowana woda ma następnie służyć do nawadniania zieleni miejskiej. Kandydat ma w swoim programie także propozycje na zwiększenie ilości zieleni w centrum miasta i rewitalizację lasu miejskiego “KONIÓWKA”. Jego projekt to koncepcja „miasta w przyjaźni ze środowiskiem”. Punktem w jego planie  jest także dokończenie akcji „RadomKlima”, czyli adaptację miasta do zmian klimatu.

wojciech skurkiewicz kandydat na prezydenta Radomia
Wojciech Skurkiewicz – kandydat na prezydenta Lublina

Z enigmatycznego programu dowiedzieć się można także, że kandydat ma zamiar realizować program termomodernizacji. W ramach niego Skurkiewicz wylicza działania, takie jak: “wymiana pieców, poprawa efektywności energetycznej, rozbudowa systemu ciepłowniczego, bezpłatne doradztwo energetyczne w Urzędzie Miejskim, program likwidacji przestarzałych palenisk węglowych, działania edukacyjne.

Skurkiewicz chce, by w mieście powstały stacja ładowania pojazdów i bezpłatny parking dla aut elektrycznych w centrum. Jego zdaniem: “Elektromobilność to nowe technologie na miarę Radomia. Dzięki nim możemy oszczędzać środowisko na naszą kieszeń i możliwości, a także korzystać z programów rządowych”.  W związku z tym kandydat planuje zakup elektrycznych pojazdów dla służb miejskich oraz elektrycznych autobusów przez MZDiK.

Kielce – piąta kadencja prezydenta?

Wojciech Lubawski jest prezydentem Kielc nieprzerwanie od 2002 roku. Kandydat, jeśli zostanie wybrany na kolejną, piątą już kadencję prezydenta Kielc, zamierza podjąć szereg działań zmierzających do poprawy jakości środowiska. Lubawski zapowiedział kontynuację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”, a także wsparcie mieszkańców w korzystaniu z programu rządowego „Czyste Powietrze”. Według rządzącego: “Miasto Kielce nadal będzie wspierać odnawialne źródła energii oraz termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej”.

wojciech lubawski prezydent kielc
Wojciech Lubawski – prezydent Kielc starający się o reelekcję

Obecny prezydent stawia także na poprawę systemu komunikacyjnego, którą zamierza osiągnąć poprzez nowoczesny system sterowania ruchem drogowym ITS, budowę nowych dróg, kolejnych buspasów i ścieżek rowerowych oraz poprzez inwestycję w nowoczesny tabor autobusowy. Lubawski jako swoje działania ograniczające niską emisję wspomina o utworzonej przez siebie strefie ograniczonego ruchu w centrum Miasta i dwóch bezpłatnych liniach autobusowych dla mieszkańców.

Jakie jeszcze ekologiczne inicjatywy zostaną podjęte w Kielach? Lubawski chce informować mieszkańców o przekroczeniach stężeń pyłów na tablicach informacyjnych na przystankach autobusowych, a także kontynuować programy edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Obecny prezydent  podkreśla też: “Zanieczyszczone powietrze nie zna granic, dlatego też nadal będę namawiał Zarząd Województwa do podjęcia tzw. „uchwały antysmogowej”, która leży w kompetencjach Sejmiku. Uchwały takie podjęte zostały już przez większość województw, i są ważnym elementem w celu poprawy jakości powietrza”.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.