Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mazowieckie samorządy wymieniają piece!

Mazowieckie samorządy wymieniają piece!

Z problemem zanieczyszczonego powietrza walczy wiele województw. Wśród nich są mazowieckie samorządy, które od lat dopłacają do wymiany pieców węglowych.

Poniżej kilka przykładów na to, że eliminacja węgla i pochodzących z niego zanieczyszczeń jest możliwa przy wsparciu odpowiednich funduszy.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Siedlce

W Siedlcach do wymiany kotłów dopłaty przyznawane są od sześciu lat. Dzięki temu znacząco wzrosła liczba chętnych na zmianę ogrzewania. Jak pokazują dane statystyczne, w 2013 roku wymieniono jedynie 9 pieców, w 2016 już 31, a rok temu prawie 70.

Mieszkańcy Siedlec z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogli pozyskać aż 75% zwrotu kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że cena wymiany nie będzie przekraczać 5 tys. zł. Natomiast sam budżet miasta oferował środki na inwestycje poniżej 3 tys. zł.

Płock

W Płocku do wymiany pieców węglowych na ekologiczne dopłaca się od trzech lat. W 2015 roku wykorzystano do tego środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. A w następnych dwóch latach sięgnięto po pieniądze z budżetu miasta.

Dotacja na wymianę nie mogła przekraczać 80% kosztów. Zdecydowało się na nią i otrzymało ją w 2017 roku aż 63 osoby. Łącznie pozyskały one kwotę 312 tys. zł. Ci, którzy nie zdążyli przed wyczerpaniem się funduszy, a złożyli wnioski, mogą liczyć na rozpatrzenie ich w pierwsze kolejności w roku 2018.

Ostrołęka

Władze Ostrołęki w 2016 roku wdrożyły dofinansowanie na wymianę starego ogrzewania. Środki na ten cel pozyskano ze wspomnianego już Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2017 roku wymieniono 46 pieców, co w porównaniu z danymi na rok wcześniejszy (wymiana 14 kotłów), jest znacznym skokiem.

W ramach dotacji zwracano 75% kosztów, jeśli cena urządzenia i jego instalacji nie przekraczała 5 tys. zł. W ciągu tych dwóch lat wydano prawie 270 tys. zł. A program będzie kontynuowany w roku 2018.

 

To tylko kilka przykładów inwestycji w wymianę pieców węglowych na ekologiczne, które realizowane są w województwie Mazowieckim z pomocą dofinansowań. Wśród nich można byłoby wymieć jeszcze: Radom, Ciechanów i oczywiście Warszawę.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.