Mikroinstalacje OZE biją rekordy. Jest raport za końcówkę 2019 r.

Właściciel największej sieci elektroenergetycznej w Polsce przedstawił wyniki za czwarty kwartał minionego roku. W 2018 było to niecałe sześć tysięcy mikroinstalacji OZE. Teraz wynik ten pobito niemal trzykrotnie!

PGE Dystrybucja w czwartym kwartale 2019 roku zamontowała 17 901 mikroinstalacji, których łączna moc wyniosła 105.99 MW. Są to także lepsze rezultaty od tych z okresu czerwiec – sierpień 2019.  Liczba instalacji wyniosła wówczas 12 tys. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

W ciągu całego 2019 roku pojawiło się 41 801 mikroinstalacji od PGE. Ich łączna moc wynosi 254,42 MW. Mniej niż 1 procent z nich nie była fotowoltaiczna. Całkowita ilość mikroinstalacji OZE od PGE Dystrybucja liczy 57 tysięcy jednostek o mocy 330 MW. 

Niewątpliwie  odbiorcy mają coraz większą świadomość korzyści płynących z aktywnego uczestnictwa w rynku. Wdrożenie i realizacja programu Mój Prąd, jakże ważnego z punktu widzenia spełnienia przez Polskę wymogów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, jest silnym impulsem dla rozwoju energetyki prosumenckiej. Spółka PGE Dystrybucja jest gotowa na nowe wyzwania związane z transformacją energetyki, o czym świadczy ubiegłoroczna liczba przyłączonych odnawialnych źródeł energii do naszej sieci – powiedział Prezes Zarządu PGE Dystrybucja, Wojciech Lutek.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2019 roku Spółka przyłączyła także do sieci 24 farmy fotowoltaiczne, których łączna moc wynosi 22,31 MW. Jej wynik za cały rok osiągnął poziom 188 farm o mocy 147,5 MW. W tym samym czasie pojawiło się od nich sześć turbin wiatrowych na łączną moc 5,34 MW, a w ostatnim kwartale postawiono tylko jedną o mocy 0,2 MW. Uruchomiono również jedną biogazownię o mocy 1 MW. 

źródło: pgedystrybucja.pl, gramwzielone.pl