Miks energetyczny Australii oparty w stu procentach na OZE? Możliwy scenariusz

Według najnowszych badań Stowarzyszenia Alternatywnych Technologii ATA (ang. Alternative Technology Association) do 2030 roku Australia może całkowicie przejść na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, co może być rozwiązaniem tańszym i mniej ryzykownym niż budowa nowych elektrowni węglowych. Na nowe badania wspomnianego stowarzyszenia powołuje się Clean Technica.

„Australia powinna przejść na 100-procentową odnawialną sieć elektryczną, ponieważ jest ona tańsza i mniej ryzykowna niż sieć nowych bloków węglowych” – stwierdził zespół ekspertów ATA, kierowanych przez Andrew Reddawaya. Analiza ATA uwzględnia badania przeprowadzone przez Australijski Uniwersytet Państwowy (ang. Australian National University – ANU) oraz najnowsze trendy i rozwój lokalnych projektów takich jak Snowy Hydro 2.0.

Aby OZE stanowiło całość miksu energetycznego Australii, potrzebne jest około 93,3 GW energii elektrycznej. Jeśli dotychczas zostanie utrzymane tempo rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej, to 100-procentowy miks oparty na OZE będzie możliwy w 2040 roku. Uzyskanie tego wyniku w 2030 roku wymaga natychmiastowego przyspieszenia skali rozwoju OZE o 80 procent.

Z badań ATA wynika, że obok rozwoju energii solarnej i wiatrowej należy postawić także na energetykę wodną w celu pokrycia przerw w generacji energii. Dodatkowo należy wesprzeć rozwój sektora magazynów energii.

Energia elektryczna z nowych bloków węglowych prawdopodobnie będzie kosztować od 81 do 182 dolarów za 1 MWh” – wyjaśnił Andrew Reddaway. W całkowitym odnawialnye miksie energetycznym 1 MWh będzie kosztować około 83 dolarów. Cena obejmuje przechowywania energii w magazynie oraz dodatkową transmisję w celu zarządzania przerwami w dostawach energii.

„Australia powinna przygotować odpowiedni plan do uzyskania 100-procentowej energii z OZE oraz wdrożyć go” – stwierdził Reddaway. Podkreślił, że decyzje nie powinny być pozostawione firmom, które kierują się krótkoterminowymi zyskami, ponieważ mogą one doprowadzić do złego stanu systemu.

Źródła: Clean Technica, Alternative Technology Asscociation