Miliard nowych drzew Wietnamie

Premier Wietnamu wydał przełomową decyzję. W kraju zostanie zasadzony miliard drzew. Nowe lasy powstaną w ciągu najbliższych czterech lat.

Program zazieleniania

Program sadzenia ogromnej liczby drzew już ruszył. Do 2025 roku na miejskich oraz wiejskich terenach ma pojawić się około 690 milionów nowych drzew. Reszta, czyli 310 milionów zostanie zasadzona na leśnych obszarach chronionych. W sumie powstanie 180 ha lasu. 

Drzewa pojawią się przy pasach jezdni, w strefach przemysłowych i miejscach obleganych przez turystów. Aby zrealizować ten ambitny cel, w projekt zaangażują się władze, organizacje środowiskowe i osoby prywatne. Funkcja rządu jest znacząca, ponieważ przeznacza on z budżetu fundusze potrzebne do zazielenienia Wietnamu. Na rzecz zalesienia współpracę podjęły różne ministerstwa Wietnamu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska oraz władze lokalne, które opracowały wspólnie kilkuletni plan.

Drzewo dla klimatu

Proces sadzenia został starannie zaplanowany, aby drzewa pełniły swoje funkcje na przeróżnych obszarach. Przykładowo, na wiejskich terenach zostaną posadzone w pobliżu pól, kanałów, szkół, czy miejsc narażonych na erozję i pustynnienie. Drzewa będą pełnić istotną funkcję, przeciwdziałającą osuwaniu się terenów. Zielony proces ma przeciwdziałać szybko postępującym zmianom klimatycznym. Ale sadzenie drzew ma dużo więcej walorów: zmienia scenerię Wietnamu, pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy, poprawi jakość powietrza, a co za tym idzie, życia mieszkańców, wesprze ideę zrównoważonego rozwoju.

źródło: vietnamnews.vm