Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mobilité360: Wspólne działania na rzecz zrównoważonej mobilności

mobilnosc

Mobilité360: Wspólne działania na rzecz zrównoważonej mobilności

Czterej gracze w dziedzinie mobilności ogłaszają “Manifest na rzecz mobilności miejskiej”. Blablacar, Mobilize, grupa RATP i Uber będą oferować proste, ekologiczne i współdzielone rozwiązania w zakresie mobilności dla miast i mieszkańców. 

Reklama

Wizja i rozwiązania

Podpisanie manifestu mobilności miejskiej jest wynikiem wymiany myśli zainicjowanej w ramach projektu „Mobilité360”, do którego przystąpili Blablacar, Mobilize, grupa RATP i Uber. Boston Consulting Group udzielił wsparcia w pracach. Manifest ma na celu zaprezentowanie wizji, a także metod oraz wspólnych zobowiązań dla rozwoju zrównoważonej i zoptymalizowanej mobilności, spełniającej potrzeby użytkowników, miast i operatorów. 

Świat motoryzacji stale się zmienia. Użytkownicy szukają elastycznych rozwiązań w zakresie mobilności, a miasta chcą zmniejszyć ślad węglowy samochodów. Mobilize angażuje się w transformację sektora. Dlatego cieszymy się, że możemy uczestniczyć w projekcie „Mobilité360” i współpracować z partnerami nad zoptymalizowanym i zrównoważonym użytkowaniem samochodów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wpływu na środowiskopowiedziała Clotilde Delbos, dyrektor zarządzająca Mobilize. 

Cztery filary

Punktem wyjścia do wspólnych prac była ocena stanu faktycznego. Obecnie istnieje wiele nowych usług mobilności, które funkcjonują oddzielnie, przy ograniczonym dialogu między operatorami a władzami publicznymi. W tych okolicznościach czterech głównych graczy w dziedzinie mobilności wspólnie opracowało nową wizję mobilności miejskiej opartą na czterech filarach:

  • pozytywnym wpływie na środowisko poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń pochodzących z transportu oraz ograniczenie śladu węglowego flot i usług mobilnych, 
  • promowaniu zoptymalizowanego wykorzystania przestrzeni publicznej i podnoszeniu jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie bardziej przyjaznej i mniej zatłoczonej przestrzeni publicznej, 
  • gwarancji łatwego dostępu do usług dla mieszkańców  poprzez opracowanie atrakcyjnych ofert, które będą przystępne cenowo dla wszystkich i wszędzie dostępne,  
  • uproszczeniu obsługi dzięki zaoferowaniu bezpiecznego, niezawodnego i łatwego w użyciu systemu transportowego.

Wypełnić lukę 

Opierając się na bogatej wiedzy i doświadczeniu, członkowie think-tanku zamierzają, między innymi, zbadać możliwość stworzenia infrastruktury sprzyjającej wprowadzeniu zielonych i współdzielonych środków transportu. Będą pracować także nad rozwojem usług współdzielonej mobilności pierwszego i ostatniego kilometra na żądanie. Zajmą się również usługami dodatkowymi, w celu zapewnienia ciągłości obsługi poza godzinami szczytu, w tym w nocy. Partnerzy chcą rozpocząć eksperyment, który umożliwi mieszkańcom przetestowanie zróżnicowanej, bardziej elastycznej i bardziej ekologicznej oferty mobilności. 

Wspólne przyspieszenie transformacji energetycznej miejskiej mobilności jest jednym z filarów założycielskich projektu „Mobilité360”. Wspólny projekt pozwoli marce Uber wprowadzić nowe rozwiązania dla miast oraz użytkowników i jest w pełni zgodny z naszą zrównoważoną strategią. Naszym celem, ogłoszonym kilka miesięcy temu, jest stworzenie floty, w której do 2025 roku 50% będą stanowiły samochody elektryczne – podkreśla Laureline Serieys, dyrektor generalna Uber we Francji.

Aby to osiągnąć, projekt „Mobilité360” opowiada się również za wdrożeniem rozwiązania bazującego na ścisłej współpracy, którego nadrzędną wartością będzie prowadzenie zorganizowanego dialogu między operatorami i władzami publicznymi, ułatwiona i ukierunkowana wymiana informacji i wiedzy oraz współtworzenie innowacyjnych rozwiązań. 

To dopiero pierwszy krok

Manifest na rzecz mobilności miejskiej jest pierwszym etapem wdrażania zobowiązań podjętych przez Blablacar, Mobilize, grupę RATP i Ubera na rzecz zmiany obecnego systemu mobilności miejskiej. Jego celem jest opracowanie we współpracy z władzami publicznymi bogatej i innowacyjnej oferty, która posłuży podróżującym oraz miastom – uwolnionym od emisji spalin, zamożniejszym i sprzyjającym włączeniu społecznemu.
Zapoznaj się z 10 kluczowymi celami projektu „Mobilité360” i 13 planowanymi działaniami: Manifest na rzecz mobilności miejskiej.

Fot. Michael Fousert / Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.