Największy rekin świecący w ciemności

Bioluminescencyjne gatunki zwierząt morskich fascynują i czynią podwodne światy tajemniczymi oraz wciąż nieodgadnionymi. Naukowcy sfotografowali niedawno trzy gatunki rekinów, które mają zdolność świecenia w ciemności.

Świecący rekin

Rekiny świecące w ciemności zostały uchwycone w wodach Chatham Rise, u wybrzeży Nowej Zelandii. Jeden z nich, Dalatias licha, czyli kitefin jest obecnie największym znanym kręgowcem zdolnym do wytwarzania własnego światła. Dokładne badania, studium przypadku i fotografie opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Marine Science.

To pierwsze takie eksperymentalne badanie trzech świecących gatunków rekinów z Nowej Zelandii, dające wgląd w różnorodność i zjawisko bioluminescencji rekinów. Analiza podkreśla potrzebę dalszych badań, aby móc zrozumieć tych niezwykłych mieszkańców głębin, jakim są świecące rekinynapisali autorzy badania.

Zjawisko bioluminescencji

Bioluminescencja jest definiowana jako zjawisko produkcji światła przez organizmy żywe. Efekt jest spowodowany reakcją biochemiczną. Świecenie w ciemności jest powszechne wśród organizmów morskich, a po raz pierwszy zaobserwowano ją u rekinów w XIX wieku. 

źródło: Frontiers in Marine Science

Obecnie uważa się, że około 57 z 540 znanych gatunków rekinów jest zdolnych do wytwarzania bioluminescencji, powiedział stacji CNN współautor badania Jérôme Mallefet, szef laboratorium biologii morskiej na Katolickim Uniwersytet w Lowanium (Belgia).

Głębia oceanu

Obecne badanie oznacza, że po raz pierwszy zaobserwowano tę właściwość u rekina tak dużego jak kitefin, który może osiągać długość aż 1,8 metra. Te gatunki rekinów żyją na niezbadanych głębinach – od 200 do ponad 750 metrów. Naukowcy nie przypuszczali, że akurat te rekiny mogą wykazywać właściwości bioluminescencji, właśnie przez wzgląd na tę ogromną i niedostępną głębokość. W tak odległych od powierzchni oceanów głębinach żyje ogromna wielka ilość świecących w ciemności istot, sięgająca nawet 90% wszystkich bytujących organizmów. Światło jest wykorzystywane do wabienia, przyciągania partnerów i ofiar oraz pełni funkcję kamuflażu. Rekiny mogą wykorzystywać bioluminescencję właśnie do tego ostatniego celu, stapiając się z blaskiem słońca, odbitym w wodzie. Ale okazy wykazują zjawisko światła również na płetwach, co jest na razie niezrozumiałe do naukowców.

źródło: Frontiers in Marine Science

Ponadto naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain i Narodowego Instytutu Badań Wody i Atmosfery (NIWA) w Nowej Zelandii zarejestrowali to zjawisko również u dwóch innych rekinów głębinowych: rekina czarnego (Etmopterus lucifer) oraz rekina południowego (Etmopterus granulosus). Jérôme Mallefet przyznał dziennikowi The Guardian, że świecące rekiny zostały zdiagnozowane pierwszy raz.

źródło: ecowatch.com