Nakaz budowy domów z panelami słonecznymi w Kalifornii?

Kalifornia należy do tych regionów USA, które przodują w proekologicznych postawach. Wysoką ekologiczną świadomość wśród swoich obywateli przekłada również na nowoczesne prawodawstwo. Z tych doświadczeń czerpią kolejne regiony Stanów Zjednoczonych i ze znakomitym skutkiem wprowadzają je w życie.

Aby udowodnić aktualność powyższego twierdzenia, wystarczy sięgnąć do aktualnych informacji. Kalifornia ogłosiła, że zamierza wprowadzić obligatoryjny wymóg budowania domów z panelami słonecznymi już od 2020 roku.

Jak powiedział Bob Raymer, dyrektor techniczny California Building Industry Association: „Złoty stan [Kalifornia] ma zamiar zrobić milowy krok w zakresie standardów energetycznych”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Każdy projekt domu, aby uzyskać pozwolenie na budowę, musiałby przewidywać montaż paneli słonecznych. Propozycja nowego prawodawstwa przewiduje ponadto wprowadzenie linii kredytowej dla producentów paneli, aby umożliwić im skonstruowanie odpowiednich, dopasowanych do różnych pokryć dachowych instalacji fotowoltaicznych.

Niestety według analityków nowe przepisy dotyczące budowy domów zwiększyłyby koszty o około 30 tys. dolarów, co może oznaczać, że ceny domów będą zbyt wysokie dla wielu kupujących.

Czy organy ustawodawcze w Kalifornii uwzględnia proponowane zmiany i będziemy świadkami kolejnego milowego kroku, który uczyniłby domy mieszkalne bardziej eko?

Źródło: Inhabitat

Foto: Columbus Energy