NFOŚiGW dzieli się ze Lwowem wiedzą na temat oczyszczania ścieków

NFOŚiGW wyróżniony nagrodą „Razem dla środowiska”

Przedstawiciele Miasta Lwowa, dyrektorzy komisji Lwowskiej Rady Miejskiej ds. ochrony środowiska i inżynierii, kierownictwo Wodociągów Lwowskich oraz przedstawiciele tamtejszych mediów gościli w siedzibie NFOŚiGW, żeby rozmawiać o zmodernizowaniu oczyszczalni ścieków Lwowa. Jako przykład dobrych praktyk, delegacja zza wschodniej granicy zwiedziła, dofinansowaną przez Narodowy Fundusz, warszawską oczyszczalnię „Czajka”.

Kilkunastoosobowa reprezentacja z Ukrainy, dzięki NFOŚiGW miała okazję przez dwa dni (29-30 sierpnia 2017 r.) zdobywać w Warszawie wiedzę potrzebną do tego, by wykorzystać ją do własnej inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków Lwowa oraz wymienić się z polską stroną dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi ochrony środowiska.

Podczas intensywnego programu pobytu, przygotowanego przez ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – poza wizytą w oczyszczalni ścieków „Czajka” – strona polska i ukraińska omówiły m.in. możliwości pozyskania dofinansowania z programu priorytetowego NFOŚiGW „Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug”. Dyskutowano także o aktualnym stanie oczyszczalni ścieków we Lwowie i dotychczasowej współpracy Funduszu z Lwowskim Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym „Wodociągi Lwowskie”.

Ukraińską delegację w Narodowym Funduszu przyjęli: prof. Roman Niżnikowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, dr Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu, Anna Czyżewska – Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami oraz Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony Wód.

Narodowy Fundusz nie po raz pierwszy aktywnie angażuje się w międzynarodowe przedsięwzięcia, mające na celu dzielenie się doświadczeniami w ramach współpracy transgranicznej (polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej). Wizyta lwowskiej delegacji to już druga wizyta przedstawicieli Lwowa w NFOŚiGW. Poprzednia odbyła się w lutym br. – wówczas do Polski przyjechali przedstawiciele lwowskiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego „Lvivvodokanal”.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

NFOŚiGW przekaże 20 mln zł dotacji na usuwanie skutków nawałnic w zakresie ochrony przyrody

Następny artykuł

Poznaj odnawialne źródła energii z Mobilną Platformą Edukacyjną OZE

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,