NFOŚiGW przekaże 20 mln zł dotacji na usuwanie skutków nawałnic w zakresie ochrony przyrody

NFOŚiGW wyróżniony nagrodą „Razem dla środowiska”

Na odtworzenie terenów zieleni, parków, ogrodów, małej infrastruktury turystycznej i siedlisk przyrodniczych, które ucierpiały w sierpniowych nawałnicach – NFOŚiGW zarezerwował 20 mln zł. O dotacje będzie można ubiegać się od 5 września, a wnioski będą oceniane na bieżąco. To działanie Narodowego Funduszu, przygotowane w odpowiedzi na apel premier Beaty Szydło o pomoc dla samorządów w odtworzeniu zieleni.

Nabór wniosków – w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo – dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

W ogłoszonym naborze ważna jest lokalizacja przedsięwzięć, dla których przeznaczono wsparcie. Muszą być to tereny gmin umieszczonych w Wykazach gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., stanowiących załączniki doRozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547), oraz z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1583).

NFOŚiGW przyzna dotacje (do 100% kosztów kwalifikowanych) dla pięciu rodzajów przedsięwzięć. Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż.

O wsparcie na odtwarzanie publicznych terenów zieleni oraz alej drzew zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic, będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz stowarzyszenia JST. Pieniądze z Funduszu na odtwarzanie zabytkowych parków i ogrodów, udostępnionych publicznie, które ucierpiały przez nawałnice, przeznaczyć będą mogły podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów. Z kolei o dofinansowanieodtwarzania małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawa szlaków pieszych i rowerowych, na obszarach cennych przyrodniczo, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic będą mogły występować parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, JST i ich związki, stowarzyszenia JST i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe. Parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe mogą także starać się o środki z Narodowego Funduszu na odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków na obszarach chronionych oraz urządzeń i obiektów służących ich ochronie, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic. Z kolei uczelnie wyższe oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki mogą przygotować wnioski o dotację na podjęcie niezbędnych działań na powierzchniach badawczych o charakterze przyrodniczym wraz z odtworzeniem urządzeń i aparatury badawczej, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic.

Nabór rozpoczyna się 5 września 2017 r. i potrwa do 30 marca 2018 r. lub do wyczerpania 20 mln zł alokacji.

Szczegóły naboru, w tym wykaz gmin poszkodowanych:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/nabor—katastrofy-naturalne/

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Nowe koncepcje solarne według Audi

Następny artykuł

NFOŚiGW dzieli się ze Lwowem wiedzą na temat oczyszczania ścieków

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , ,