Czyste powietrze

NFOŚiGW otwiera społeczne konsultacje dotyczące pożyczek w programie „Czyste Powietrze”

Aż 60 % beneficjentów rezygnuje z pożyczki w programie Czyste Powietrze. Najczęstszą przyczyną rezygnacji jest zawiły regulamin. Aby poprawić sytuację, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do społecznej konsultacji dotyczącej działania instrumentu pożyczkowego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), chcąc ocenić sprawność systemu pożyczkowego programu „Czyste Powietrze” przeprowadził analizę, która wykazała, że ”Prawie 60 proc. beneficjentów, którzy w momencie składania wniosku chcieli wnioskować o pożyczkę, po zapoznaniu się z wszystkimi wymaganymi dodatkowymi dokumentami i załącznikami wymaganymi do oceny zdolności kredytowej, z pożyczki ostatecznie zrezygnowali”.

Według pierwotnych założeń, pożyczki miały wspomóc tych beneficjentów, którzy nie byliby w stanie zapewnić wkładu własnego na tę część inwestycji, której nie obejmuje dotacja bezzwrotna. Zapewniłoby to płynność finansową, niezbędną do przeprowadzenia termomodernizacji i wymiany przestarzałych źródeł ciepła.

Konstrukcja pożyczki oraz samo działanie systemu wywołało spory odzew ze strony wnioskodawców i beneficjentów programu. NFOŚiGW postanowił wziąć to pod uwagę i uruchomił konsultacje społeczne, których celem jest umożliwienie osobom zainteresowanym udziałem w programie „Czyste Powietrze”, wzięcia udziału w ocenie sposobu dotychczasowego działania tego instrumentu, jak również w formułowaniu wniosków i konkluzji. Uwagi można kierować na adres mailowy pozyczkiCzystePowietrze@nfosigw.gov.pl do końca października br.

1 comment
  1. Zapewnić? Po pierwsze dla czego jedni są gorsi od drugich? Czy osoba która buduję nowy dom płaci innymi pieniędzmi niż osoba która ma stary dom? Analogicznie. Osoba która stawia dom musiała ponieść koszty zakupu działki, dużo droższych materiałów i robocizny niż osoba która ma postawiony dom. Dla czego więc ktoś znowu ma dostać coś po znacznie niższych preferencjach niż ktoś kto buduje teraz dom? Niech okresla jakie materiały i sprzęt wpływa na obniżenie energetyczne i obniża podatek do 0%. Ustala na 5-10 lat i po sprawie . Każdy sobie kupi bez niczyjej łaski i papierologi!!!

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej: