NFOŚiGW otwiera społeczne konsultacje dotyczące pożyczek w programie „Czyste Powietrze”

Aż 60 % beneficjentów rezygnuje z pożyczki w programie Czyste Powietrze. Najczęstszą przyczyną rezygnacji jest zawiły regulamin. Aby poprawić sytuację, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do społecznej konsultacji dotyczącej działania instrumentu pożyczkowego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), chcąc ocenić sprawność systemu pożyczkowego programu „Czyste Powietrze” przeprowadził analizę, która wykazała, że ”Prawie 60 proc. beneficjentów, którzy w momencie składania wniosku chcieli wnioskować o pożyczkę, po zapoznaniu się z wszystkimi wymaganymi dodatkowymi dokumentami i załącznikami wymaganymi do oceny zdolności kredytowej, z pożyczki ostatecznie zrezygnowali”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Według pierwotnych założeń, pożyczki miały wspomóc tych beneficjentów, którzy nie byliby w stanie zapewnić wkładu własnego na tę część inwestycji, której nie obejmuje dotacja bezzwrotna. Zapewniłoby to płynność finansową, niezbędną do przeprowadzenia termomodernizacji i wymiany przestarzałych źródeł ciepła.

Konstrukcja pożyczki oraz samo działanie systemu wywołało spory odzew ze strony wnioskodawców i beneficjentów programu. NFOŚiGW postanowił wziąć to pod uwagę i uruchomił konsultacje społeczne, których celem jest umożliwienie osobom zainteresowanym udziałem w programie „Czyste Powietrze”, wzięcia udziału w ocenie sposobu dotychczasowego działania tego instrumentu, jak również w formułowaniu wniosków i konkluzji. Uwagi można kierować na adres mailowy [email protected] do końca października br.