Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

NFOŚiGW ujawnia nieprawidłowości w finansowaniu programów i ogłasza nową strategię

NFOŚiGW ujawnia nieprawidłowości w finansowaniu programów i ogłasza nową strategię

W NFOŚiGW trwają intensywne prace mające na celu naprawę sytuacji finansowej instytucji. 27 czerwca Zarząd Funduszu ogłosił przyjęcie nowej strategii na lata 2025-2028 i ujawnił szereg nieprawidłowości w finansowaniu rządowych programów.

Reklama

Nowa strategia NFOŚiGW

27 czerwca odbyła się konferencja prasowa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tego samego dnia przyjęto nową strategię dla instytucji na lata 2025-2028, o czym oficjalnie poinformowano. “Wprowadzamy nowe standardy” – usłyszeliśmy.

NFOŚiGW od 35 lat finansuje inwestycje w ochronę środowiska i klimatu oraz w transformację energetyczną. Ma to kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki i dla jakości życia w Polsce.

Brak płynności finansowania programów

Niestety, okazuje się, że flagowe programy realizowane przez instytucję, takie jak Czyste Powietrze – program, który wspiera wymianę pozaklasowych kotłów na paliwa stałe oraz termomodernizację domów, nie miały dotychczas zapewnionego pełnego finansowania. 

– Zapowiadane 103 miliardy złotych nigdy nie zostały zabezpieczone – czytamy w komunikacie wydanym przez NFOŚiGW.

Naprawa tej sytuacji była jednym z pierwszych zadań, przed którym stanął obecny Zarząd. Uruchomił finansowanie tego programu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i FEnIKS. Łącznie było to 21,7 miliard złotych.

– Misją tego zarządu jest, aby wydawać środki funduszu jak najefektywniej, żeby przynosiły one jak największy efekt ekologiczny. Kontynuacja wszystkich rozpoczętych przez poprzedników działań spowodowałaby, że na koniec 2024 roku mielibyśmy deficyt na rachunkach Narodowego Funduszu. W takiej sytuacji Zarząd nie miałby możliwości realizacji zaciągniętych zobowiązań i tworzenia nowych programów – powiedziała prezes NFOŚiGW, Dorota Zawadzka-Stępniak

Fundusz z problemami

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdiagnozował źródła zastanych w Funduszu problemów. Wskazuje, że są nimi przede wszystkim:

  • brak długoterminowej strategii finansowania „Czystego Powietrza”;
  • wstrzymany KPO;
  • opóźnienie w uruchomieniu programu FEnIKS;
  • drastycznie uszczuplony fundusz podstawowy NFOŚiGW, z którego od 2019 roku dokonywane są obowiązkowe wpłaty w wysokości 1,4 mld zł rocznie na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej: Fundusz Dróg Samorządowych);
  • nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych – wysoki koszt kupowanych efektów ekologicznych.

Po weryfikacji problemów pora na wdrożenie rozwiązań. Pierwszym krokiem do tego ma być przyjęta wczoraj strategia, z kolei jednym z najpilniejszych zadań – zmniejszenie deficytu na rachunku funduszu podstawowego. NFOŚiGW prognozuje, że efektem działań, które już zainicjował, będzie dodatni wynik finansowy instytucji na koniec tego roku.

NFOSiGW
Źródło: zrzut ekranu z konferencji prasowej z kanału YouTube NFOŚiGW

Poza tym zapowiada wprowadzenie nowych programów już tej jesieni, a także niezbędnych zmian legislacyjnych, mających na celu zabezpieczenie działalności funduszu w wieloletnim okresie. Zmiany prawne diagnozują jako konieczne, by zapewnić dodatkowe środki finansowe na ochronę środowiska i transformację energetyczną w długoterminowej perspektywie.

– Intensywnie pracujemy nad naprawą finansów Narodowego Funduszu. Wprowadzamy nowe standardy – weryfikujemy programy pod kątem ich celowości, efektywności i montażu finansowego, analizujemy także zawarte umowy. Na jesieni chcemy przedstawić nowe programy – powiedziała Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW

Fot.: zrzut ekranu z konferencji prasowej z kanału YouTube NFOŚiGW

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.