Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

300 mln euro dla polskich przedsiębiorstw. Na co i jak zdobyć środki?

300 mln euro dla polskich przedsiębiorstw. Na co i jak zdobyć środki?

Przedsiębiorstwa chcące poprawić efektywność energetyczną mogą pozyskać wsparcie z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Na program przeznaczono aż 300 milionów euro pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy.

Reklama

Kto może skorzystać z programu MAP?

25 czerwca b.r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) oraz NFOŚiGW. Wzięło w nim udział kilkaset podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego w zakresie energetyki. 

Spotkanie dotyczyło inwestycji B1.2.1 Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych. 

W ramach niej przewidziano łącznie kwotę 300 milionów euro w formie preferencyjnych kredytów skierowanych do dużych przedsiębiorstw, chcących poprawić swoją efektywność energetyczną.

– Jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą, chcesz zmienić swój biznes i sprawić, by był on bardziej ekologiczny, to można te inwestycje zrealizować dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy – mówił podczas konferencji wiceminister Jacek Bartmiński.

Na co można uzyskać wsparcie?

Wsparcie w ramach inwestycji B1.2.1 można uzyskać na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej oraz dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych. 

Oznacza to między innymi:

  • budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji przemysłowo-produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, instalacji elektroenergetycznych, prowadzących do zmniejszania i racjonalizacji zużycia energii i podniesienia sprawności procesu produkcyjnego;
  • termomodernizację budynków i obiektów wykorzystywanych w procesach przemysłowych;
  • zastępowanie niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną;
  • działania zwiększające udział wykorzystania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych paliw w procesach wytwarzania, z zachowaniem najwyższych standardów emisyjnych. 

A także:

  • budowę lub przebudowę jednostek wytwórczych OZE (turbin wiatrowych, paneli PV, pomp ciepła, itp.);
  • inwestycje w magazyny energii  w przedsiębiorstwach w powiązaniu z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych;
  • budowę lub modernizację własnych niskoemisyjnych źródeł energii.

Przy czym złożenie wniosku o wsparcie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej musi być poprzedzone wykonaniem audytu energetycznego w przedsiębiorstwie.

Składanie wniosków i kwota, jaką można otrzymać

Wnioski w ramach inwestycji B1.2.1 będzie można składać w trybie ciągłym poprzez Generator wniosków o dofinansowanie, bezpośrednio do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te będą rozpatrywane na bieżąco, zaraz po wpłynięciu do systemu. 

Jak informuje strona rządowa, termin realizacji programu przypada na lata 2024 – 2030, przy czym podpisywanie umów będzie odbywało się najpóźniej do 30.06.2026 roku. Środki będą z kolei wydatkowane do 31.12.2030 roku.

Ile z nich można uzyskać? Jak podaje ministerstwo, kwota pożyczki wyniesie od miliona do 50 milionów złotych. 

Warto jednak mieć na uwadze, że dofinansowanie nie będzie udzielone na przedsięwzięcia rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Źródła: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gov.pl

Fot.: Adrian Grycuk/wikipedia.org, tapanakorn/canva.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.