1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nie oczekujmy, że klimat się poprawi. Działajmy na każdym szczeblu

Nie oczekujmy, że klimat się poprawi. Działajmy na każdym szczeblu

Nie czekamy na efekty zmian klimatu. One występują już teraz, a my wszyscy powinniśmy przygotować się do radzenia sobie z nimi. W łagodzeniu i adaptacji do kryzysu mogą nam pomóc konkretne rady klimatyczne.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Przystosowanie i łagodzenie

Przystosowanie polskiej gospodarki i społeczeństwa musi odbywać się na dwóch szczeblach. Po pierwsze, skoro nie zatrzymamy już globalnego ocieplania, to musimy go łagodzić i ograniczać jego efekty. Po drugie równie istotne jest to, jak przystosujemy się – społecznie, ekonomicznie i gospodarczo – do zmian klimatu. 

Naukowcy działający w ramach IPCC, Międzyrządowego Zespółu ds. Zmian Klimatu twierdzą, że katastrofy można jeszcze uniknąć, ale świat musi działać szybko. Istnieje nadzieja, że ​​głębokie cięcia emisji gazów cieplarnianych mogą ustabilizować rosnące temperatury. 

Wykres temperatur, fot. IPCC.ch  

Wykres ukazuje zmianę temperatury na świecie od roku 1850. Na niebiesko zaznaczone są wartości występujące w symulacji komputerowej nieuwzględniającej ludzkiej działalności. Są to czynniki występujące tylko naturalnie w przyrodzie, takie jak energia słoneczna i działalność wulkanów.

Strategia

Indywidualne działania i codzienne wybory każdego z osobna mają wpływ na kształtowanie polityki klimatycznej. Ale bez regulacji prawnych i ogólnokrajowej strategii trudno będzie stawić czoła skutkom globalnego ocieplenia i transformacji energetycznej.

Niezwykle ważne jest włączenie do tego procesu narzędzi analitycznych, które wykorzystują wskaźniki adaptacyjne, określają zasady ich monitorowania i sposób interpretacji pozyskanych wyników. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zaproponował zbiór wytycznych i narzędzia analityczne, które mogą stanowić wsparcie Polski w realizowaniu założeń unijnej polityki klimatycznej. Opracuje je w ramach projektu Klimada 2.0. Dzięki nim może powstać szkic aktualnego prawa klimatycznego. Zaproponowane wskaźniki adaptacyjne będzie można wykorzystać w procesie legislacyjnym w danych sektorach: środowiskowym, gospodarczym oraz społecznym. 

Eksperci zwracają szczególną uwagę na adaptację do zmian klimatu jako kryterium klimatyczne, które powinno stanowić ważny element podczas procesu prawodawczego, co aktualnie nie zawsze jest uwzględniane. 

Codzienne wybory, gospodarka i ochrona przyrody

Grupa wskaźników środowiskowych uwzględnia obszar rolnictwa, gospodarki wodnej oraz środowiska w zakresie ochrony przyrody i zachowania różnorodności biologicznej. Wskaźniki gospodarcze dotyczą efektywności energetycznej Polski, energii w zakresie infrastruktury energetycznej, a także przemysłu i transportu. Wskaźniki społeczne skupiają się na budownictwie, mieszkalnictwie, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zdrowiu oraz turystyce. 

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacja do skutków postępujących zmian klimatu to dwa największe wyzwania współczesnego społeczeństwa podaje IOŚ.

Materiał przygotowany przez Instytut powinien dać także podstawę do oceny efektywności podjętych działań w zakresie dostosowania społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego do zmieniającej się rzeczywistości.  

[…] Tylko działania adaptacyjne oparte o przemyślaną strategię oraz ramy prawne są właściwą odpowiedzią na konsekwencje zmian zachodzących w środowisku, a musimy pamiętać, że beneficjentami działań dostosowawczych staniemy się nie tylko my – będą nimi również kolejne pokolenia. Wskaźniki opracowane w ramach projektu badawczego realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu Klimada 2.0 stanowią narzędzie analityczne, które właściwie wykorzystane z pewnością wspomoże proces podejmowania decyzji w zakresie planowania i tworzenia prawa. W ocenie Instytutu może ono dać szansę na wypracowanie takiego kształtu regulacji, który zapewni zwiększenie zdolności przystosowawczych polskiej gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatu – wyjaśnia dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB. 

Czytaj więcej o zmianach klimatu: Pożary w Australii uszkodziły warstwę ozonową

źródło: IPCC, mat. prasowy

fot. główne Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.