Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Niemal 300 tys. samochodów w pełni elektrycznych już za 3 lata!

samochód elektryczny

Niemal 300 tys. samochodów w pełni elektrycznych już za 3 lata!

Flota samochodów całkowicie elektrycznych w Polsce, pomimo trudnej sytuacji na polskim i europejskim rynku motoryzacyjnym, ciągle rośnie. W ciągu trzech kolejnych lat powiększy się ponad 14-krotnie – z 20 tys. do 290 tys. Udział pojazdów zeroemisyjnych w sprzedaży wszystkich nowych pojazdów osobowych może przekroczyć 10% już w 2024 roku – wynika z najnowszej edycji raportu „Polish EV Outlook”, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Reklama

Flota aut elektrycznych w Polsce

Według raportu na koniec 2021 roku skumulowana liczba rejestracji samochodów z napędem elektrycznym (także hybrydowych) w Polsce wynosiła 40 307 szt. osobowych i dostawczych. Od 2020 roku flota takich pojazdów powiększyła się dwukrotnie.

Na koniec ubiegłego roku liczba pojazdów całkowicie elektrycznych wynosiła 19 326 szt. (48% pojazdów elektrycznych), zaś hybryd typu plug-in – 20 981 585 szt. (52% pojazdów elektrycznych). W 2021 roku w Polsce zarejestrowano 16 955 nowych samochodów z napędem elektrycznym (czyli o 104% więcej niż w 2020 roku).

Pojazdy elektryczne w polskich miastach

Najwięcej samochodów z napędem elektrycznym – niemal 23% całej polskiej floty – zarejestrowano w Warszawie. W 2021 roku stolica odpowiadała za ponad 21% sprzedaży aut elektrycznych i hybrydowych w Polsce. Ok. 28% polskch pojazdów elektrycznych zarejestrowano w miastach liczących od 300 tys. do 1 mln mieszkańców – Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie. 

W mniejszych ośrodkach miejskich, o liczbie mieszkańców od 150 tys. do 300 tys., zarejestrowano 12,6% łącznej liczby samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. Ich udział w ostatnich miesiącach nieznacznie wzrósł. Trend wzrostowy odnotowano również w miastach, których liczba mieszkańców wynosi od 50 do 150 tys. osób – jeździ w nich 12,7% wszystkich pojazdów elektrycznych. 

– Samochody z napędem elektrycznym zarejestrowano już w każdym polskim powiecie, jednak aż w ponad 3/4 z nich liczba pojazdów elektrycznych nie przekracza 50. Najwięcej samochodów z napędem elektrycznym na 1 tys. mieszkańców jest w dalszym ciągu zarejestrowana w Warszawie (5,17). W ciągu pół roku stolica zanotowała pod tym względem wzrost o ponad 1/3.

Kolejne miejsca w tej kategorii zajmują Poznań, Katowice, Kraków oraz Kalisz, który w pierwszej piątce zastąpił Wrocław. W rankingu województw, największa flota pojazdów elektrycznych i hybrydowych została zarejestrowana w mazowieckim, które odpowiada za ok. 1/3 całego parku samochodów z napędem elektrycznym w Polsce. Na przeciwległym biegunie znajdują się województwa świętokrzyskie, opolskie i warmińsko-mazurskie, których łączny udział wynosi ok. 3%
mówi Jan Wiśniewski, Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA. 

Z raportu „Polish EV Outlook 2022” wynika, że w latach 2014-2021 udział dostawczych oraz osobowych samochodów z napędem elektrycznym w sprzedaży nowych pojazdów w Polsce wzrósł z 0,04% do 3,67%. Liczba pojazdów elektrycznych i hybrydowych w tym czasie powiększyła się prawie 115 razy. PSPA prognozuje kolejne rekordy rejestracji w najbliższych latach. 

Prognoza rozwoju

Na potrzeby „Polish EV Outlook 2022” opracowano różne scenariusze rozwoju rynku samochodów elektrycznych, w wariantach zakładających kontynuację dopłat, jak również brak wsparcia ze strony państwa. Prognozy uwzględniają ponadto dziesiątki różnych czynników, takich jak wiodące trendy w sektorze motoryzacji, unijne, krajowe i lokalne regulacje prawne, rozwój technologii i postępujące zmiany w nawykach konsumentów, specyfikę rynku polskiego oraz analizę rynków wysokorozwiniętych. 

Z raportu PSPA wynika, że, niezależnie od danego scenariusza, sprzedaż samochodów elektrycznych w ciągu obecnej dekady z roku na rok będzie wzrastać, co gwarantuje polityka Unii Europejskiej jak i stymulowane przez nią inwestycje koncernów motoryzacyjnych. 

W scenariuszu realistycznym, zakładającym kontynuację subsydiów w postaci dotacji z NFOŚiGW z programu „Mój Elektryk”, polski park samochodów całkowicie elektrycznych w roku 2025 może liczyć ok. 290 tys. szt. Na rynek wciąż negatywnie oddziałuje niedobór półprzewodników oraz podwyżki cen surowców takich jak stal, aluminium, miedź, grafit czy nikiel. 

CFM (branża zarządzania flotą pojazdów) sygnalizuje również, że procedury udzielania dopłat dla leasingobiorców mogłyby przebiegać sprawniej. Niemniej w kolejnych latach polska elektromobilność będzie się rozwijać coraz bardziej dynamicznie. Już w 2024 roku udział sanochodów całkowicie elektrycznych na rynku nowych pojazdów osobowych osiągnie poziom ponad 10%, czyli będzie wyższy niż średnia unijna w 2021 roku.

Oczywiście na sprzedaż samochodów elektrycznych może mieć wpływ ewentualna eskalacja wojny na Ukrainie. Docelowo spodziewać należy się jednak intensyfikacji działań na rzecz ograniczenia udziału importowanych paliw kopalnych w sektorze transportu –
podsumowuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. 

Obok danych dotyczących rynku samochodów, „Polish EV Outlook 2022” zawiera również kompleksową analizę sieci infrastruktury ładowania w Polsce, jak również prognozy jej rozbudowy do 2040 roku W raporcie w szczegółowy sposób opisano także regulacje prawne kształtujące polski rynek elektromobilności.

Chcesz wiedzieć więcej o rozwoju oferty aut elektrycznych w Polsce? Zobacz artykuł:

źródło: mat. prasowe PSPA

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.