Niemcy osiągną 52 GW z fotowoltaiki w przyszłym roku. Nowy cel to 98 GW

Od stycznia do sierpnia tego roku Niemcy wybudowali elektrownie PV o łącznej mocy 2,7 GW. Sumując wszystkie instalacje na terenie kraju, zaczęli dysponować potencjałem o mocy 48,65 GW. Natomiast wynik z końca 2018 roku dawał niemieckiej fotowoltaice udział na poziomie około 7,3% w miksie energetycznym.

Dotychczasowy plan Federacji Niemieckiej przewidywał wytworzenie potencjału energetycznego z fotowoltaiki na poziomie 52 GW. Ten cel może zostać osiągnięty już w przyszłym roku. Przekroczenie tej bariery być może będzie zwiastowało wycofanie rządowego wsparcia dla inwestorów, którzy budują nowe instalacje. Chodzi między innymi o program taryf gwarantowanych przy sprzedaży energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

52 GW sprawia, że nasi zachodni sąsiedzi są liderami w wytwarzaniu energii ze słońca. Drudzy są Włosi z dwa razy mniejszym wynikiem. Choć szybkie osiągnięcie celu niewątpliwie cieszy, pojawiła się obawa zahamowania transformacyjnego programu energetycznego Energiewende ze względu na brak rządowego wsparcia finansowego. Co więcej, coraz częściej mówi się o ograniczeniach w budowie naziemnych farm wiatrowych.

Niemniej, będący w zasięgu cel związany z OZE i fotowoltaiką motywuje rząd Angeli Merkel do rozwijania tej ekologicznej ścieżki, np. za pomocą nowego proklimatycznego pakietu. Zapisano w nim zwiększenie potencjału fotowoltaicznego do 98 GW do 2030 roku (15% udziału w miksie energetycznym Niemiec). Oznacza to, że rocznie powstawałyby elektrownie słoneczne o mocy 4,6 GW. To zdecydowanie szybsze tempo w porównaniu do ostatnich 5 lat, jednak rekord padł w latach 2010 – 2013, kiedy budowano instalacje o łącznej mocy ponad 7 GW rocznie.

Elektrownie PV o mocy 98 GW mogą produkować około 100 TWh energii rocznie. Dla porównania zapotrzebowanie Polski wynosi ok. 170 TWh.