Niemcy z kolejnym rekordem sektora OZE

Jak podaje Instytut Systemów Energetyki Solarnej (ISE) niemieckiego Instytutu Fraunhofera, w 2018 roku w Niemczech energia odnawialna stanowiła 40% całej wyprodukowanej energii elektrycznej.

Całkowita ilość energii wyprodukowanej ze źródeł solarnych, wiatrowych, biomasowych i wodnych wyniosła w zeszłym roku 219 TWh – o 4,3% więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost zaobserwowano w sektorze fotowoltaicznym – aż 16%. Mniej wzrosła produkcja energii z wiatru – o 5,4%. W tym samym czasie ilość energii produkowanej z węgla, gazu i elektrowni wodnych spadła.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Sektor PV oraz wiatrowy (on-shore i off-shore) wygenerowały w 2018 roku 157 TWh, czyli więcej niż elektrownie węglowe (na węgiel brunatny i kamienny) oraz atomowe. Z samego sektora solarnego (z instalacji dachowych i dużych komercyjnych farm) popłynęło 45,7 TWh. W zeszłym roku potencjał energetyczny sektora fotowoltaicznego wzrósł o 3,2 GW w Niemczech do łącznej wartości 45,5 GW.

Najwięcej energii solarnej produkowano 2 lipca 2018 roku – źródła PV stanowiły wtedy 39% całej produkcji energii elektrycznej. Pomiędzy kwietniem a wrześniem 2018 roku miesięczna generacja energii z PV przekraczała ilość energii pochodzącej z węgla.

Z kolei sektor wiatrowy dostarczył 111 TWh, co uczyniło go drugim największym sektorem energetyki w Niemczech w zeszłym roku (po elektrowniach na węgiel brunatny). Przez 10 miesięcy zeszłego roku produkcja energii z wiatru była miesięcznie wyższa niż produkcja z węgla kamiennego i siłowni jądrowych.

Rekord przypadł na 8 grudnia 2018 roku, gdy osiągnięto 45,9 GW. Systemy lądowe wyprodukowały 87,4 TWh, a systemy morskie 18,8 TWh. Większość energii z systemów off-shore pochodzi z farm na Morzu Północnym.

Z uwagi na ekstremalnie suche lato elektrownie wodne dostarczyły zaledwie 17 TWh, to drugi najgorszy wynik tego sektora w ciągu ostatnich 30 lat.

Finalnie, 44,8 TWh pochodzi ze spalania biomasy. Jak podaje ISE jest to identyczna wartość jak przed rokiem.