Nieudany plan dot. budowy biogazowni w każdej gminie

Ogłoszone w 2010 roku plany rządowe zakładały funkcjonowanie biogazowni w każdej gminie. Jednak, jak zauważa Polskie Radio, Polska jest pod tym względem na szarym końcu wśród krajów europejskich. W naszym kraju działa obecnie 57 tego typu instalacji, co jest kroplą w morzu w porównaniu do ilości gmin, których jest aż 2478.

Według informacji Polskiego Radia, mimo iż biogaz stanowi stabilne i przewidywalne źródło energii odnawialnej, w naszym kraju jest jedynie 57 elektrowni wykorzystujących go jako paliwo. Głośno zapowiadany program budowy tych urządzeń spalił na panewce, podkreśla dr Maciej Sokołowski z Instytutu Analiz, Badań i Certyfikacji.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Założenia były ambitne, słynny program rozwoju biogazowni oparty był na haśle: „biogazownia w każdej gminie”. Gmin w Polsce jest 2,5 tys. i na podstawie właśnie tej rządowe strategii z 2010 roku w każdej gminie miała być biogazownia. Obecnie jest ich 57 – podkreśla ekspert.

Jak informuje Sokołowski, opóźnienia wynikają w pewnym stopniu z długotrwałego zastoju w dziedzinie legislacji, czyli braku ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wskazuje on na długi czas oczekiwania na przepisy regulujące wsparcie dla OZE oraz idącą za tym niepewność na rynku. Podkreśla, że sytuacja nieznacznie uległa zmianie po wejściu w życie nowej ustawy w lutym br. Ekspert przypomina jednocześnie, że system wsparcia wejdzie od 1 stycznia 2016 roku, jednak wskazuje, że poziom wsparcia nadal nie jest jasno określony, a sam system aukcyjny może okazać się niewłaściwy.

– W mojej ocenie powyżej 1 megawata mocy zainstalowanej biogazownie nie będą konkurencyjne, nie wygrają tych aukcji. Czym innym jest jednak inwestycja poniżej tej skali, czyli znów pewna koncepcja energetyki lokalnej, która mogłaby być związana z tym wcześniejszym planem zakładającym powstanie biogazowni w każdej gminie – uważa gość radiowej Jedynki.

W Europie najlepiej rozwiniętą sieć biogazowni mają Niemcy i Austria. Są to kraje, w których obowiązuje przyjazne otoczenie prawne i przewidywalny system wsparcia dla właścicieli urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii.