1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowa edycja programu Ciepłe Mieszkanie ruszyła. Czym różni się od poprzedniej?

Nowa edycja programu Ciepłe Mieszkanie ruszyła. Czym różni się od poprzedniej?

29 września rozpoczął się nabór wniosków w nowej edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Jego celem jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych. Jak uzyskać dofinansowanie?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Wielkość dotacji

Program stanowi uzupełnienie innych inicjatyw rządowych, takich jak Czyste powietrze, Stop Smog czy Mój prąd, które są skierowanej głównie do właścicieli domów jednorodzinnych. Ciepłe Mieszkanie jest przeznaczone dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, a w tej edycji również najemców mieszkań komunalnych i wspólnot od 3 do 7 lokali.

Jakość powietrza w naszym kraju wciąż pozostawia wiele do życzenia. Wiele z mieszkań nadal jest ogrzewana węglem. NFOŚiGW podaje, że w budynkach wielorodzinnych jest wciąż ok. miliona kopciuchów.

Poszerzenie katalogu beneficjentów to nie jedyna zmiana. Druga to większy budżet. W nowej edycji wynosi on 1,75 mld w skali kraju. Rodziny i osoby fizyczne mogą ubiegać się o wsparcie w kwocie od 16,5 tys. zł do nawet 41 tys. zł. Do 375 tys. zł czeka na wspólnoty mieszkaniowe. 

cieple mieszkanie

Program składa się z czterech części, pierwsze trzy dedykowane osobom fizycznym, dla których obowiązują trzy poziomy dofinansowania uzależnione od dochodów oraz ostatnia, czwarta część, dla wspólnot. W drugim naborze kwoty dotacji zwiększono o ok. 10% w stosunku do pierwszej edycji programu. Preferencyjne warunki (dodatkowe 5% intensywności dofinansowania) przewidziano dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce (lista ta będzie załącznikiem do ogłoszenia o naborze).

Czego dotyczy dotacja?

W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie na:

– demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów),

– zakup i montaż źródła ciepła,

– podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Jeśli to zadanie zostanie wykonane, dopuszcza się także sfinansowanie:

– zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,

– przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie:

– demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku,

– zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu;

– zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Jak złożyć wniosek? 

Program jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udostępnia środki 16 wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), a te zawierają umowy z zainteresowanymi gminami. Kolejno gminy ogłaszają na swoim terenie nabór wniosków wśród mieszkańców – beneficjentów końcowych. 

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Aby to zrobić należy utworzyć konto i zalogować się na stronie http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek składa się w formie elektronicznej. Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD, podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych, a następnie przesyła automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego WFOŚiGW. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych.

Pierwotny budżet programu wynosił 1,4 mld zł. Pilotażowy nabór wniosków odbył się w 2022 roku. Dotychczas podpisano w ramach tego naboru 374 umowy z gminami na ponad 746 mln zł, co pozwoli na realizację przedsięwzięć w przeszło 33,5 tys. lokali mieszkalnych.

źródło: wfos.krakow.pl, czystepowietrze.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.