Nowe siedliska dla bociana czarnego w Nadleśnictwie Mrągowo

Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa….tak śpiewano na corocznym festiwalu country w tym mieście. Teraz będzie ono kojarzone już nie tylko z frędzlami i kowbojskimi butami, a z bocianami czarnymi. Pobliskie lasy doczekały się bowiem kolejnych siedlisk dla tych rzadkich ptaków.

Konieczna ochrona dla zachowania gatunku w Polsce

Wprawdzie hajstrę (inna nazwa bociana czarnego) nie uważa się za gatunek zagrożony wymarciem, ale w Polsce reprezentacja tych ptaków nie jest zbyt liczna i znajduje się pod ochroną. Całkowitą jego populację trudno czasem określić, gdyż w przeciwieństwie do swoich kolegów bocianów białych unikają siedzib ludzkich i swoje gniazda wiją daleko od cywilizacji. Aby podtrzymywać stałą liczbę przedstawicieli tego gatunku w naszym kraju podlega on ochronie, a leśniczy tworzą nowe siedliska i dbają o stare. Stąd zainicjowana przez Lasy Państwowe akcja BocianiMy.

Olsztyńskie strefy bociana czarnego

Nadleśnictwo Mrągowo posiada trzy strefy zamieszkania hajstry. W tej chwili zasiedlana jest tylko jedna. Aby zobaczyć, ile ptaków postanowi skorzystać z nowych gniazd trzeba poczekać do marca. Wtedy to osobniki wrócą z ciepłych krajów. Zgodnie z nadajnikami GPS, zamontowanymi na ptakach obecnie przebywają one w Izraelu.

W budowie nowego lokum wykorzystano wsparcie Komitetu Ochrony Orłów z Olsztyna, który znalazł dogodną lokalizację dla kolejnej populacji bocianów. Wybrano fragment starego lasu, gdzie osobniki będą czuć się bezpiecznie z dala od obecności ludzi. Jeśli ptaki postanowią skorzystać z miejsca do lęgu, będą je obserwować specjalne fotopułapki zamontowane przez pracowników Nadleśnictwa.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku bociany będą miały młode i populacja tego gatunku wzrośnie mówią leśnicy.

Tajemnicze i niedostępne

Zwykłemu entuzjaście natury trudno będzie zaobserwować bociana czarnego. Dlatego od 2016 roku jest realizowany projekt edukacyjny o nazwie Bociany Czarne Online. Dzięki transmisji możemy oglądać gniazdo przez całą dobę. Pomysłodawcami i realizatorami tej niezwykłej bocianiej telewizji są Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt w Polsce powstał jako pierwszy, a i w całej Europie jest ich niewiele. Fundusz wspiera Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Źródło:lasy.gov.pl