Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowy terminal LNG w Niemczech. Ma pomóc uniezależnić się od Rosji

terminal LNG w Niemczech

Nowy terminal LNG w Niemczech. Ma pomóc uniezależnić się od Rosji

Największa gospodarka Europy znalazła się pod presją, aby zmniejszyć zależność od rosyjskiego gazu. W przełomowym przemówieniu w niedzielę 27 lutego 2022 roku kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że nowy terminal LNG w Niemczech powstanie w Brunsbuettel. Znamy już pierwsze szczegóły tej inwestycji. 

Reklama

Nowy terminal LNG w Niemczech

4 marca 2022 roku podpisano protokół ustaleń (memorandum of understanding) w sprawie projektu budowy terminalu do importu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Brunsbüttel. Drugi z zapowiedzianych w przemówieniu Scholza terminali LNG powstanie w Wilhelmshaven.

Terminal w Brunsbüttel będzie dysponował roczną mocą regazyfikacyjną (zmiana stanu skupienia gazu z ciekłego na lotny poprzez ogrzewanie) 8 mld m3 i zapewni możliwość importu gazu bezpośrednio na rynek niemiecki z rejonów, do których nie można dotrzeć gazociągami. W ten sposób projekt poprawi bezpieczeństwo energetyczne Niemiec i pomoże uniezależnić północno-zachodnią Europę od importu gazu z Rosji. Partnerzy projektu pracują nad jak najszybszą realizacją przedsięwzięcia.

Protokół ustaleń podpisały:

  • w imieniu rządu federalnego Niemiec – KfW (niemiecki państwowy bank rozwoju),
  • Gasunie (holenderska firma zajmująca się infrastrukturą i transportem gazu ziemnego),
  • RWE (niemiecki koncern energetyczny).

KfW nabędzie 50% udziałów w terminalu LNG dla rządu federalnego, a Gasunie będzie obsługiwać obiekt. Terminal w dalszej perspektywie ma pełnić także inne funkcje. 

Niezależność i OZE

W przyszłości terminal ma być zmodernizowany w celu przetwarzania innych, ekologicznych paliw, takich jak amoniak i zielony wodór.

Jest absolutnie jasne, że musimy uczynić nasze dostawy energii neutralnymi dla klimatu, rygorystycznie obniżyć zużycie gazu i kontynuować ekspansję odnawialnych źródeł energii i produkcję wodoru. Ale podczas transformacji będziemy potrzebować gazu. Musimy jak najszybciej zmniejszyć naszą zależność od importu z Rosji – wojna w Ukrainie czyni to teraz koniecznością. 

Terminal LNG w Brunsbüttel zwiększy możliwości importu gazu do Niemiec. Terminale LNG pmagają nam zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w Niemczech i Europie. Jednocześnie nasze plany zakładają przejście na zielony wodór i jego pochodne od samego początku projektu. Dotyczy to również budowy infrastruktury wodorowej powiedział z zadowoleniem po przyjęciu projektu wicekanclerz oraz minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck.

Swoje poparcie dla projektu wyrażają także Holendrzy.

Gasunie, holenderskie przedsiębiorstwo państwowe, wnosi istotny wkład w bezpieczeństwo gazowe Europy, budując terminal LNG w Brunsbüttel. To dobry krok w kierunku zmniejszenia zależności od importu gazu z Rosji – dodała Sigrid Kaag, minister finansów Holandii. 

Czym dokładnie jest LNG?

O LNG

LNG to ciekły gaz ziemny (ang. liquefied natural gas). Ciekły stan skupienia osiąga się w temperaturze poniżej –162 °C. Podczas skraplania objętość gazu zmniejsza się 630 razy, dzięki czemu wzrasta gęstość energetyczna surowca. LNG wykorzystuje się m.in. jako paliwo dla środków transportu, w tym głównie ciężkiego transportu drogowego i morskiego. 

LNG po przywróceniu do stanu gazowego ma wiele zastosowań w sektorach mieszkaniowym, handlowym i przemysłowym, takich jak ogrzewanie, wytwarzanie energii elektrycznej i produkcja.

Chcesz wiedzieć o niemieckich deklaracjach uniezależnienia się o Rosji? Zobacz artykuł:

źródło: rwe.com, bmwi.de

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.