„Obwarzanek się dusi” w Zabierzowie – relacja

„Obwarzanek się dusi” w Zabierzowie – relacja

27 listopada w Młynie Zabierzów odbyła się kolejna z cyklu czterech debat pod nazwą „Obwarzanek się dusi”. Poświęcona była jakości powietrza w Metropolii Krakowskiej, sposobom walki ze smogiem oraz rozwiązaniom, które pozwolą wyeliminować problem zanieczyszczeń.

W debacie wzięli udział: Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Skawiny, Piotr Łyczko – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska ds. Programów Ekologicznych Urzędu Marszałkowskiego, Anetta Kucharska – Pełnomocnik Wójta Gminy Zabierzów ds. Jakości Powietrza, Paweł Ścigalski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, oraz Monika Wojtaszek-Dziadusz – aktywistka z Zabierzowskiego Alarmu Smogowego.

Głównym tematem, który poruszany był przez uczestników debaty były sposoby działania, jakie gminy rejonu „krakowskiego obwarzanka” mogłyby podjąć, by rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza. Ważną refleksją, która zgodnie wybrzmiała wśród wszystkich przedstawicieli władz, było stwierdzenie, że zanieczyszczone powietrze nie uznaje granic administracyjnych. W związku z tym – by rozwiązać naglący problem – gminy Metropolii Krakowskiej muszą działać wspólnie. Władze samorządowe powinny więc nie tylko wzajemnie sobie pomagać i dzielić się swoimi doświadczeniami, ale także wspólnie wnioskować o środki zewnętrzne.

Debata w Zabierzowie odbyła się w ramach cyklu czterech spotkań, których partnerem jest Województwo Małopolskie. Pozostałe miały miejsce w Niepołomicach, Krakowie i Skale.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.