1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Owady pożyteczne na nowych znaczkach Poczty Polskiej

Owady pożyteczne na nowych znaczkach Poczty Polskiej

24 kwietnia Poczta Polska wprowadziła do obiegu nową serię filatelistyczną pt. „Owady pożyteczne”. To druga proekologiczna edycja filatelistyczna. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy na temat różnorodności gatunkowej świata owadów pożytecznych i zwrócenie społecznej uwagi na ich pozytywny wpływ dla ekosystemu.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Owady pożyteczne na znaczkach pocztowych

Na znaczkach zobaczymy dwa owady – biegacza wręgatego i omomiłka wiejskiego. Co o nich wiemy? Biegacz wręgowaty oczyszcza okolicę z uciążliwych ślimaków, gąsienic motyli, mszyc i stonki. Zjada duże ilości szkodników znajdujących się zarówno na terenach leśnych, jak i na polach uprawnych. Dziennie, pochłania około 10 larw. Biegacze potrafią rozwijać duże prędkości przy stosunkowo niewielkich rozmiarach – do pokonania 1 metra potrzeba im zaledwie 10 sekund. Zaniepokojone potrafią wystrzelić na odległość 25 cm (10 razy więcej niż same mierzą) „kulę” z substancjami chemicznymi odstraszającymi wrogów.

Omomiłek wiejski ogranicza chrząszcze i larwy drapieżnych owadów, w tym wielu szkodników. Jego larwy żywią się ślimakami, dżdżownicami i różnymi owadami, a osobniki dorosłe – drobnymi owadami oraz pyłkiem kwiatowym.

Edukacja na temat różnorodności gatunkowej

Poczta Polska chce dotrzeć do szerokiego grona, aby edukować na temat różnorodności gatunkowej świata owadów pożytecznych i zaznacza ich wpływ na życie na Ziemi. W tym zakresie wspiera działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Znaczki projektu Andrzeja Gosika zostały wykonane jedną z technik akwareli. Każdy ze wzorów wydany jest w arkuszu sprzedażnym – 5 znaczków i 1 przywieszka. Oprócz znaczków, Poczta Polska wydała również kopertę FDC przedstawiającą kwiaty łąkowe. Są one utrzymane w kolorystyce i konwencji całej emisji, stanowiąc jej uzupełnienie. 

Pierwsze wydawnictwo „Owady pożyteczne”

Serię filatelistyczną pt. „Owady pożyteczne” Poczta Polska wprowadziła  w 2021 roku. Na znaczkach pojawiły się wówczas owady zapylające – pszczoła miodna, pszczolinka metaliczna, obrostka pospolita, smuklika, nęczyna i trzmiel rudy. Gatunki te znajdują się w grupie najbardziej zagrożonych wyginięciem, co ma związek m.in. ze zmianami zachodzącymi w obrębie środowiska, faktem rozprzestrzeniania się chorób i pasożytów, a także związanymi z postępem gospodarczo-przemysłowym działaniami ze strony samego człowieka.

Najpiękniejsze i ważne znaczki

Zwierzęta zagrożone wyginięciem były tematem konkursu na najpiękniejszy znaczek EUROPA w 2021 roku. Konkurs jest organizowany do 2002 roku przez PostEurop. Na polskim znaczku zgłoszonym do konkursu mogliśmy zobaczyć rysia euroazjatyckiego. Autor projektu, Bożydar Grozdew, symbolicznie przedstawił znikające zwierzę.

Ryś euroazjatycki to największy kot na Starym Kontynencie. Jego populacja zanika w Polsce i całej Europie, dlatego jest gatunkiem chronionym, a jego populacja wymaga odtwarzania. Z dobrych wiadomości warto napisać, że rysie zadomowiły się ostatnio w woj. zachodniopomorskim i pojawiły w wielkopolskim, co daje nadzieję na zwiększenie ich występowania w naszym kraju.

źródło informacji i grafik: media.poczta-polska.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.