Spadek bioróżnorodności w Europie. KE zamierza objąć ochroną 30% obszarów lądowych i morskich

Spadek bioróżnorodności w Europie. KE zamierza objąć ochroną 30% obszarów lądowych i morskich

17 maja 2021 roku w mieście Kunming w Chinach odbędzie się Konferencja ONZ ws. Bioróżnorodności. W ramach przygotowań do międzynarodowej dyskusji, Unia Europejska zamierza wprowadzić przepisy, chroniące 30% europejskich obszarów i mórz. 

Podcast

Raport Europejskiej Agencji Środowiska

Konferencja ws. Bioróżnorodności odbędzie się w krytycznym dla natury czasie. Naukowcy apelują, że milion spośród 8 milionów gatunków na Ziemi jest zagrożony wyginięciem. W październiku 2020 roku Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport na temat bioróżnorodności –  “State of Nature”. Wynika z niego, że ponad 60% gatunków znajduje się w “złym” lub “bardzo złym” stanie. Najbardziej zagrożone są ryby i płazy.

Nowe cele na 2030 rok

Komisja Europejska zamierza objąć ochroną prawną 30% obszarów lądowych i morskich do 2030 roku. Jednak podczas styczniowego szczytu One Planet Summit, tylko 14 z 27 państw członkowskich podpisało się pod tym celem (Francja, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia). 

Niektóre z najbardziej zalesionych europejskich krajów, w tym Niemcy, Szwecja i Finlandia, jak widać nie uznają tego za swój problem – powiedziała wówczas Kelsey Perlman z FERN, organizacji pozarządowej na rzecz ochrony lasów. – Wiele z lasów Europy jest w tragicznym stanie, a utrata bioróżnorodności to krwawa rana, do której leczenia powinny zobowiązać się wszystkie narody. 

Ponadto Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć 20 mld euro każdego roku na ochronę natury. 

Najbardziej zagrożone są mięczaki i drzewa endemiczne

Bioróżnorodności najbardziej zagrażają zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska. Jak czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego, ok. 1 667 z 15 060 gatunków w Europie jest zagrożonych wyginięciem. Do najbardziej wrażliwych należą:

  • mięczaki (59% gatunków),
  • ryby słodkowodne (40% gatunków),
  • płazy (23% gatunków).

Niebezpieczeństwo grozi również 17% ssaków, w tym norce europejskiej, mniszce śródziemnomorskiej (gatunek foki), waleniowi biskajskiemu i niedźwiedziowi polarnemu. Ryzyko wyginięcia dotyczy także 58% endemicznych drzew, m.in. kasztanowcowi pospolitemu, heberdenii i jarzębowi. 

Program Natura 2000 nie wystarcza

Obecnie ochrona bioróżnorodności w UE prowadzona jest w ramach programu Natura 2000. Pokrywa on ok. 18% europejskich lądów i 10% terenów morskich. 

Dyrektywy UE (dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa) chronią 1 389 gatunków i 233 siedliska. Jednakże, jak wynika z raportu “State of Nature”, poprawę zaobserwowano tylko w przypadku 198 gatunków. Nie zostały osiągnięte cele na rok 2020, określone w programie Natura 2000

Komisja Europejska podkreśla, że postanowienia na rok 2030 będą bardziej ambitne. Przy ich wyznaczaniu pod uwagę zostanie wzięty raport Europejskiej Agencji Środowiska. 

Źródło: euractiv.com, europarl.europa.eu

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.