OZE większością nowych mocy przyłączonych w 2016 roku w Europie

Odnawialne źródła energii zdominowały nowe inwestycje w energetyce w EU. Jak podaje WindEurope – Stowarzyszenie europejskiej branży wiatrowej – w minionym roku zainstalowano łącznie 24,5 GW nowych mocy (to o ponad 6 GW mniej niż rok wcześniej); 86% tych mocy pochodziło z systemów OZE.

W sektorze źródeł odnawialnych dominują nowe moce pochodzące z inwestycji w farmy wiatrowe. W Europie zainstalowano 12,5 GW nowych mocy tego rodzaju – to ponad 50% wszystkich nowych mocy zainstalowanych w Unii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na drugim miejscu plasują się instalacje fotowoltaiczne – prawie 7 GW nowych mocy, co odpowiada ponad 25% wszystkich mocy zainstalowanych w UE w minionym roku. Na trzecim miejscu znalazły się elektrownie gazowe (3,12 GW), biomasowe (ok. 1 GW) oraz wodne (657 MW).

W tym samym czasie wyłączono około 7,5 GW mocy zainstalowanych w elektrowniach węglowych, 2,3 GW elektrowni gazowych i 2,2 GW elektrowni wykorzystujących ropę naftową. Wyłączone zostało ponadto 486 MW w starych elektrowniach wiatrowych.

Całkowita moc elektrowni wiatrowych zainstalowanych w Europie wynosi 154 GW, fotowoltaicznych 101 GW a wodnych 136 GW. Oprócz tego na miks elektroenergetyczny Starego Kontynentu składa się 186 GW elektrowni gazowych, 152 GW elektrowni węglowych oraz 120 GW pochodzące z elektrowni atomowych.