Partnerstwo na rzecz inwestycji w OZE. EBOiR i IRENA podpisały porozumienie

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOIR) i Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) podpisały porozumienie mające na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej w krajach, w których EBOIR prowadzi działalność.

W ramach porozumienia EBOiR i IRENA uzgodniły, że zapewnią pomoc techniczną i dołożą starań, by przyspieszyć wzrost inwestycji w energię odnawialną. – EBOiR i IRENA mają wspólny cel, jakim jest promowanie wykorzystania energii odnawialnej. Dzięki temu protokołowi sformalizowaliśmy już i tak silne partnerstwo, wykorzystując przy tym nasze mocne strony, aby przyciągnąć inwestorów i przyspieszyć niezwykle przecież potrzebną transformację energetyczną w naszych krajach działania – komentuje Nandita Parshad, dyrektor zarządzający ds. zrównoważonej infrastruktury EBOiR

Fotowoltaika od Columbus Energy

Odnawialne źródła energii są jedynym łatwo dostępnym rozwiązaniem, które umożliwi zrównoważony wzrost gospodarczy, zniweluje lukę energetyczną i infrastrukturalną oraz spełni nasze ambicje klimatyczne i rozwojowe. Dzisiejsze partnerstwo strategiczne łączy wiedzę IRENA, doskonałość w zakresie odnawialnych źródeł energii z globalnym portfelem EBOIR w celu promowania inwestycji w energię odnawialną – dodaje Francesco La Camera, dyrektor generalny IRENA.

Jako jeden z największych inwestorów energii odnawialnej w Europie Środkowej i Wschodniej, Azji Środkowej oraz w południowych i wschodnich regionach Morza Śródziemnego EBOiR ma na celu zwalczanie zmian klimatu poprzez finansowanie i promowanie projektów w zakresie energii odnawialnej. Bank zamierza wspierać kraje, które pracują nad budową niskoemisyjnych poprzez podejście Green Economy Transition (GET). Podejście GET zwiększyłoby “zielone finansowanie” o 40 proc. rocznego wolumenu działalności w tym roku.

Założona w 2009 r. IRENA koncentruje się na energii odnawialnej i zaspokaja potrzeby zarówno krajów uprzemysłowionych, jak i rozwijających się.