Perspektywy polskiej geotermii

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wiele razy wskazywał na energię geotermalną jako jedno z potencjalnych OZE, które może zostać wykorzystane w naszym kraju na dużą skalę. Za przykład stawia się geotermalne odwierty w Toruniu. W ślad za tymi zapewnieniami idą także działania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 200 milionów złotych na odwierty badawcze mające powstać w naszym kraju w najbliższym czasie.

Zarząd Funduszu przekazał informacje o planach dotyczących rozwoju polskiej geotermii podczas wizytacji w Zakopanem i Geotermii Podhalańskiej.  Musimy inwestować w takie źródła odnawialnej energii, które są akceptowalne przez społeczeństwo i odbierane pozytywnie. Taką energią jest geotermia – mówił Artur Michalski, wiceprezes Funduszu.

Władze NFOŚiGW są bardzo optymistycznie nastawione do tego OZE. Jest to  niewyczerpalne źródło energii, które nie ingeruje w krajobraz i przyrodę – mówił Michalski w Zakopanem, gdzie od końca lat 90-tych XX wieku bodowano pierwsze instalacje tego typu. Podobne, wzorowane na tych instalacjach, mają szansę powstać m.in. w Sieradzu, Kole, Koninie czy Sochaczewie. Energia termiczna wydobywanej ciepłej wody również tam posłużyć ma do ogrzewania mieszkań.

Z kolei w Szaflarach, gdzie już znajdują się odwierty zasilające Geotermię Podhalańską, powstać ma elektrownia geotermalna. Byłaby to pierwsza instalacja tego rodzaju w naszym kraju. Wykonany ma zostać głęboki na pięciu kilometrów odwiert – według opinii ekspertów woda z niego pochodząca ma mieć odpowiednie parametry do realizacji inwestycji.

Planowane odwierty, jak zaznacza prezes, finansowane są w pełni z budżetu Funduszu i mają za zadanie poznać budowę geologiczną i możliwość wykorzystania energetycznego źródeł geotermalnych w badanych rejonach. Jak mówią eksperci, złoża gorącej wody znajdują się w pasie od województwa zachodniopomorskiego aż po Zamojszczyznę.

Dotychczasowo na dofinansowanie zasobów geotermalnych Fundusz przeznaczył  500 milionów złotych. Środki te trafiać mogą do samorządów i przedsiębiorców, zainteresowanych tym OZE. Konkurs na dofinansowania tego sektora trwa do końca czerwca br. Na tym nie kończą się jednak środku. W ramach funduszy unijnych zagwarantowano około pięciu miliardów złotych na dofinansowanie OZE, w tym geotermii, skorelowanych z modernizacja i rozbudową sieci ciepłowniczych. Jak mówił Kazimierz Kujda, Prezes NFOŚiGW: Uważam, że potencjał wód geotermalnych w Polsce jest niewykorzystany i w tym względzie możemy wzorować się na Islandii. W najbliższych latach zrobimy duży postęp w tym zakresie.

W pierwszej kolejności tego rodzaju inwestycje realizowane będą w gęsto zabudowanych miastach w oparciu o istniejącą już infrastrukturę sieci ciepłowniczej.