PGE Energia Odnawialna z większym zyskiem za pierwszy kwartał niż rok temu

W pierwszym półroczu bieżącego roku zysk EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek) wyniósł 310 milionów złotych. To o 88 milionów więcej w porównaniu z tym samym okresem roku minionego.

Warto zauważyć, że pierwsze sześć miesięcy 2018 roku również miało wyższy zysk od analogicznego okresu w 2017. Zmiana wyniosła około 53 mln zł. Jeśli natomiast zwrócimy uwagę na podział kwartalny, to zaobserwujemy spadek pomiędzy okresami styczeń – marzec, a kwiecień – czerwiec. W tym roku zysk EBITDA za pierwszy kwartał osiągnął pułap 184 mln zł. W następnym był równy już 126 mln. Podobnie było w 2018 – PGE w pierwszym kwartale uzyskało 114 mln zysku, z kolei w drugim 108. W całym minionym roku zysk EBITDA wyniósł ostatecznie 463 miliony złotych – o 99 milionów więcej niż w 2017.

Obecnie spółka EO posiada 4 elektrownie szczytowo-pompowe o mocy 1,54 GW, 14 farm wiatrowych o mocy 542,7 MW, 29 elektrowni wodnych o mocy niemal 96 MW oraz jedną farmę fotowoltaiczną o mocy 600 kW, wybudowaną na górze Żar w Żywcu. W podliczeniu PGE dysponuje 1/4 mocy OZE w całej Polsce – 2,181 GW.

PGE podało również raport o zmianach w produkcji energii. Z wiatru spółka uzyskała o 45% więcej mocy w pierwszym kwartale 2019 roku niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Ich dyspozycyjność wyniosła 98%, przy średnim współczynniku wykorzystania mocy niecałych 38%. Wiatraki wytworzyły około 0,4 TWh – o 0,13 TWh więcej niż w pierwszych miesiącach 2018 roku. Ponadto biomasa oddała do obiegu 0,07 TWh energii. Elektrownie wodne wyprodukowały natomiast 0,14 TWh mocy. Jest to jednak wynik niższy o 0,01 w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018.

W branży OZE Polska Grupa Energetyczna jest skoncentrowana na produkcji farm wiatrowych. W województwie zachodniopomorskim trwa budowa farmy “Klaster”. Sprzedaż jej energii ma być rozliczana w systemie aukcyjnym. Ma ona zwiększyć produkcję mocy z wiatru o 18%, czyli do około 650 MW. PGE stanie się wówczas polskim liderem wśród producentów OZE.

PGE planuje do końca 2030 roku wybudować wiatraki morskie o mocy 3,5 GW oraz farmy fotowoltaiczne o mocy 2,5 GW.

Wyniki Spółki PGE Energia Odnawialna możecie znaleźć tutaj: https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/Dane-finansowe/2019#tab-Q2