Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Pierwsza taka dzielnica w Polsce! Miasteczko Siewierz Jeziorna będzie samowystarczalne energetycznie

Pierwsza taka dzielnica w Polsce! Miasteczko Siewierz Jeziorna będzie samowystarczalne energetycznie

Miasteczko Siewierz Jeziorna, na północ od Katowic będzie pierwszą dzielnicą w Polsce zbudowaną w całości według zasad zrównoważonego rozwoju. Celem tego przedsięwzięcia jest osiągnięcie jak największej samowystarczalności energetycznej. W ambitny projekt jest zaangażowany E.ON Polska.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Miasteczko Siewierz Jeziorna dzielnica samowystarczalna energetycznie

Nowoczesne, a zarazem ekologiczne i komfortowe miejsca do życia – to coraz częściej interesuje ludzi. Tym kryteriom ma odpowiadać Miasteczko Siewierz Jeziorna. W projekt zaangażowany jest E.ON Polska, który przygotował plan osiągnięcia jak największej samowystarczalności energetycznej.

Miasteczko Siewierz Jeziorna, zlokalizowane na północnym skraju Metropolii Katowickiej, tworzone jest w oparciu o najnowocześniejsze, niskoemisyjne technologie. Dzięki nim projekt będzie wpisywał się we współczesną wizję miasta zrównoważonego, które zapewnia swoim mieszkańcom wysoką jakość życia, czyste powietrze i niskie koszty utrzymania obiektów przestrzeni miejskiej.  

Jednym z głównych wyzwań jest zapewnienie jak najwyższej samowystarczalności energetycznej dzielnicy przy jak najniższej emisji CO2. Firma E.ON Polska przygotowała Masterplan będący wstępem do strategii energetycznej Miasteczka Siewierz Jeziorna.

– Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych filarów strategii realizowanej przez Grupę E.ON. Naszym celem jest wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Korzystając z międzynarodowego doświadczenia naszej grupy chcemy wdrażać tego typu rozwiązania także w Polsce. W związku z tym chętnie wspieramy pionierskie projekty, takie jak ten realizowany w Miasteczku Siewierz Jeziornamówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Na czym polega projekt Miasteczko Siewierz Jeziorna?

Plan opracowany dla Miasteczka Siewierz Jeziorna wskazuje kierunki rozwoju, dzięki którym możliwe będzie stopniowe odejście od energii pochodzącej z paliw kopalnych. Zawarte w nim rozwiązania zostały dobrane indywidualnie do potrzeb tego miejsca i obejmują zarówno technologie OZE, jak i społeczności energetyczne.

– Od 2008 tworzymy projekt zrównoważonego osiedla Miasteczko Siewierz Jeziorna. Właściwie zaprojektowane rozwiązanie miejskie, zachęcające do rezygnacji z samochodów, ułatwiające aktywność fizyczną, dostępność usług i zaopatrzenia znacząco obniży ślad węglowy naszego projektutłumaczy Robert Jacek Moritz, prezes zarządu spółki Miasteczko Siewierz Jeziorna.

– W ramach naszego przedsięwzięcia chcemy na północnym skraju Aglomeracji Katowickiej stworzyć wzorcowy projekt miejski. Jego podstawową cechą jest wysoka jakość życia, dostępność dla społeczeństwa, ograniczanie wpływu na środowisko dodaje.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oszacowano, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w Miasteczku Siewierz Jeziorna w roku 2023 wyniesie ok. 1 772 MWh, a na energię cieplną – 12 209 GJ.

Punkt wyjścia do powyższych danych stanowi bilans energetyczny, czyli całościowe zapotrzebowanie Miasteczka Siewierz Jeziorna na energię elektryczną i cieplną. Obejmuje on rozwój dzielnicy na przełomie lat 2023-2045, czyli do momentu ukończenia budowy całości projektu. W bilansie uwzględniono również unijne, krajowe i lokalne przepisy prawne oraz uwarunkowania środowiskowe.

Rozwój OZE podstawą planu

W oparciu o uzyskane wyniki E.ON opracował trzy scenariusze rozwoju energetycznego Miasteczka Siewierz Jeziorna. Każdy kolejny wariant zakłada bardziej świadome i zaplanowane wykorzystanie technologii OZE.

Inny scenariusz uwzględnia również zintegrowaną społeczność energetyczną zaangażowaną w lokalne przedsięwzięcia ekologiczne. W trzecim, najbardziej zaawansowanym scenariuszu, OZE będzie w stanie w 2045 roku zaspokoić potrzeby energetyczne na poziomie ok. 72%. Na drodze do tego celu konieczne będzie spełnienie szeregu wytycznych.

Jak będzie wyglądać Miasteczko Siewierz Jeziorna za 20 lat?

W założeniu na koniec 2045 roku na terenie Miasteczka Siewierz Jeziorna powstanie 999 domów jednorodzinnych i 135 budynków wielolokalowych. Oznacza to, że przestrzeń mieszkalna będzie liczyła 366 948 m2, natomiast powierzchnia usługowo-biznesowa wyniesie 75 068 m2. Analizy wskazują, że całkowite zużycie energii elektrycznej będzie wówczas utrzymywać się na poziomie 33 140 MWh.

aktualne zdjecie portal 1800x900 68 1
Pierwsza taka dzielnica w Polsce! Miasteczko Siewierz Jeziorna będzie samowystarczalne energetycznie. Źródło: informacja prasowa E.ON

W ramach przygotowanych rekomendacji E.ON przeanalizował wiele rozwiązań energetycznych pod kątem ich efektywności i zasadności wykorzystania na potrzeby Miasteczka Siewierz Jeziorna. Wśród nich znalazły się budowa i rozwój społeczności energetycznych np. klastra energii, fotowoltaika, ogólnodostępny Hub mobilności i stacje ładowania samochodów elektrycznych, a także niskotemperaturowa sieć ciepłownicza V generacji wspierająca pracę pomp ciepła.

Źródło i fot: informacja prasowa E.ON

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.