Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polska, Estonia, Łotwa i Litwa synchronizują sieć z UE i inwestują w magazynowanie energii

Polska, Estonia, Łotwa i Litwa

Polska, Estonia, Łotwa i Litwa synchronizują sieć z UE i inwestują w magazynowanie energii

Operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej krajów bałtyckich i Polski, podpisali z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska umowę na 170 mln euro unijnego wsparcia. Środki posłużą do sfinansowania planowanych inwestycji w synchronizację systemów państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

Reklama

Synchronizacja państw bałtyckich z UE

Środki zostaną przeznaczone na modernizację linii i stacji elektroenergetycznych, instalację akumulatorowych systemów magazynowania energii, a także usprawnienie informatycznych systemów sterowania i automatyki.

Umowa zakłada wsparcie w wysokości:

  • 75 mln euro dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
  • 37 mln euro dla  łotewskiego operatora AST,
  • 31 mln euro otrzyma litewski Litgrid,
  • 27 mln euro przyznane zostanie estońskiemu operatorowi Elering.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych tej fazy projektu synchronizacji wynosi 230 mln. Pieniądze przysłużą się bezpieczeństwu energetycznemu i odseparowaniu energetyki od Rosji.

Koniec z zależnością od Rosji

Europejscy operatorzy konsekwentnie realizują proces synchronizacji systemów elektroenergetycznych trzech państw bałtyckich z systemem synchronicznym Europy kontynentalnej.

Obecnie systemy Litwy, Łotwy i Estonii są połączone z kontrolowanym przez Rosję systemem IPS/UPS. Dodatkowa infrastruktura pozwoli nie tylko na płynny proces synchronizacji, ale także stworzy nowe możliwości rynkowe i wzmocni regionalne bezpieczeństwo energetyczne.

Łotwa, Estonia i Litwa przestały już importować rosyjski gaz w ramach europejskich wysiłków na rzecz ograniczenia uzależnienia od rosyjskiej energii. Litwa zerwała z energią z Rosji całkowicie i jest już niezależna energetycznie od Kremla, a do tego stawia na rozwój energii wiatrowej.

źródło: pse.pl, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.